© 2022 Amstelland Zorg

Ontmoeten we jou op Ontmoet Elza?

Voor wie is het? En wanneer kan ik het gebruiken?

Op het platform vind je de expertise of het gerichte aanbod dat je jouw patiënt aanraadt. En je vindt er de collega zorgprofessional die je zoekt. Het snel opzoeken van gegevens, patiënten attenderen op de juiste zorgverlener passend bij hun vragen, of de gegevens om intercollegiaal overleg te plegen.

Nieuwe zorgverleners in dit gebied krijgen met dit platform snel een overzicht met wie ze gaan samenwerken. Coördinatoren en programmaleiders houden het overzicht wie ze moeten informeren over ontwikkelingen in de wijk en regio.

De gefaseerde uitrol van het platform

Voor de eerste ontwikkelingsfase – maart 2022 – richten we ons op de huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers, leefstijl coaches, diëtisten, de maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs en wijkcoaches in Amstelland. In de opvolgende fases worden hier steeds meer zorgdisciplines en organisaties aan toegevoegd.

Deel jouw gegevens

Let op: Algemene gegevens kunnen door de wijkcoördinatoren en/of de praktijkmanagers worden verwerkt. Van de zorgprofessionals is input gewenst voor zaken zoals BIG-nummers, de keuze of er aanvullende (niet publieke) contactgegevens gedeeld mogen worden en de ‘persoonlijke ontmoetingstekst + foto’. 

Voor zorgverleners

Voor praktijkmanagers

Voor WSV coördinatoren

Voorbeelden van persoonlijke ontmoetingsteksten

Sluiten