© 2023 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Heroriëntatie Ketenzorg Informatie Systeem

Het huidige Keten Informatie Systeem, PortaVita voldoet nog maar matig aan de ambities van AmstellandZorg. De registraties van chronische patiënten kunnen we er in kwijt maar de koppeling met de huidige Huisartsinformatiesystemen is matig. Daarnaast bestaat er de behoefte om meer/beter te kunnen communiceren met andere hulpverleners. Een heroriëntatie op de ketenzorg is daarom meegenomen in de routekaart ICT onderwerpen van AmstellandZorg.

Omdat de keten tegenwoordig niet meer centraal staat maar de patiënt met daaromheen een netwerk van zorgverleners spreken we tegenwoordig van Netwerkzorg. Dit jaar hebben we hiermee een begin gemaakt met de selectieprocedure. We hebben een (concept) programma van eisen opgesteld waaraan het nieuwe systeem zou moeten voldoen. Ook zijn er oriënterende gesprekken geweest met potentiële aanbieders.

Wij willen iedereen (huisartsen, praktijkondersteuners, apotheken, fysiotherapeuten, diëtisten) nadrukkelijk vragen mee te denken. Mocht je nog items missen in het programma van eisen, of suggesties hebben voor een aanbieder, stuur dan een voor 1 juni een mail naar: admin@amstellandzorg.nl. Na de zomervakanties willen we aan een aantal geselecteerde aanbieders een offerte vragen. We streven er naar eind 2022 een definitieve keuze voor te leggen aan het bestuur.

Sluiten