© 2023 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Update status Regionale Opschaling Welzijn op Recept

30 juni 2022

Vanuit Amstelland Zorg hebben we een aantal sessies gehad met de Gemeente Amstelveen, Participe en Zorg & Zekerheid om in te zoomen op het vraagstuk wat er nodig is voor de opschaling van Welzijn op Recept binnen onze regio. Femke Hoekstra vertegenwoordigt als beleidsmedewerker ‘Samenleving’ de Gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Zij informeert actief haar collega’s van de andere gemeenten aangesloten binnen de Amstelland regio.

Uit deze bijeenkomsten is het beeld naar voren gekomen dat de huidige werkprocessen structurering behoeven. Daarnaast kijken we naar noodzakelijke randvoorwaarden waaronder capaciteit en continuïteit. Hoewel het niet ontbreekt aan de ambitie op het gebied van opschaling vanuit de kant van welzijn, blijven de signalen over het ontbreken van capaciteit en continuïteit ons steeds duidelijker vanuit meerdere wijken bereiken. Hierover heeft inmiddels een gesprek plaatsgevonden met Marcel Bastiaansen (bestuurder van Participe) samen met Elena Nabatova. Ook de gemeente zullen wij hierin als opdrachtgevende partij van Participe informeren en zo nodig vragen om hierop te acteren. Bijvoorbeeld door een aanscherping van hun opdracht en zo nodig aanvullende financiering.

Welzijn op Recept heeft voor ons alle prioriteit. Het aanbod kan een waardevolle aanvulling zijn als de onderliggende problematiek niet medisch van aard is.

We hopen dat hier in de wijken ook de gewenste meters op gemaakt kunnen worden door een goede basis neer te zetten en de noodzakelijke randvoorwaarden te borgen. Verzoek vanuit Welzijn is om direct aan de bel te trekken als jullie tegen zaken aanlopen zodat eventuele bottlenecks aan de hand van concrete voorbeelden opgelost kunnen worden!

Meer nieuws lezen?

Sluiten