© 2022 Amstelland Zorg
Terug naar Zorgprogramma’s

Digi coach

Vorig jaar hebben jullie de enquête met betrekking tot de ontwikkelingen op ICT-gebied ingevuld. Een van de onderwerpen was het verbeteren van digitale vaardigheden. De volgende voorkeuren kwamen hieruit naar voren:

  • Wie: huisarts, doktersassistente en POH somatiek
  • Wat: HIS, e-diensten en digitale ontwikkelingen
  • Hoe: digicoaches, zelfstudie en webinar

In de webinars van het project OPEN is het gebruik van e-diensten al aan de orde gekomen, wil je deze alsnog bekijken of heb je behoefte aan ondersteunende materialen, deze staan op HAweb > HCA > projecten > OPEN.

De volgende stap is het inzetten van digi-coaches in onze regio. Dit doen we in eerste instantie binnen een pilot met een externe Medicom deskundige. Als de pilot succesvol is, gaan we binnen onze regio eigen digi-coaches opleiden. Een digi-coach is een ervaren gebruiker van een HIS en/of ander ICT-systeem (portaal, office 365, Word, Excel etc). Hij/zij kan deze ervaring op aanvraag inzetten om anderen te helpen. De hulp is naar de behoefte van de hulpvrager, vragen kunnen variëren van “hoe maak ik een werknemersaccount aan binnen mijn HIS?”, “wat is het verschil tussen online/lokaal werken?”, “hoe maak ik een query aan?”, “hoe kan ik het gebruik van mijn portaal verhogen?” etc. Voor een deel zijn dit vragen die je HIS leverancier ook kan beantwoorden, maar de ervaring leert dat als je een digi-coach 1-2 uur tot je beschikking hebt, dit veel meer oplevert.

Interesse?

Heeft jouw praktijk interesse in de expertise van een Medicom digi-coach? Meld je dan aan via admin@amstellandzorg.nl

Werken in jouw praktijk medewerkers (huisarts, doktersassistente, POH, praktijkmanager etc) die digitaal vaardig zijn en opgeleid willen worden tot digi-coach, meld ook deze dan aan bij Julia Heidstra. In deze krappe arbeidsmarkt met hoge werkdruk kunnen wij ons voorstellen, dat het als praktijkhouder minder interessant is om hiervoor jouw personeel aan te melden. We proberen dan ook veel digi-coaches op te gaan leiden, zodat de extra werkbelasting beperkt is. De opleiding duurt 2 dagen en het is natuurlijk een mooie ontwikkelingsmogelijkheid voor een medewerker met potentie!

Bekijk meer programma’s

Sluiten