© 2022 Amstelland Zorg
Terug naar Zorgprogramma’s

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

De GLI is een groepsbehandeling om mensen aan een gezonde(re) leefstijl te helpen. De behandeling richt zich op een blijvende gedragsverandering. Om de overtollige kilo’s permanent kwijt te raken. In groepsgesprekken wordt er advies gegeven over bewegen en gezonde voeding en factoren die een gezonde levensstijl beïnvloed. 

Tijdens de behandeling werkt iedereen aan zijn of haar eigen doelen met behulp van een leefstijl coach. De groep ondersteunt elkaar en leert van elkaars ervaringen tijdens groepsbijeenkomsten. In de eerste maanden van de behandeling heb je naast de groepsbijeenkomsten een aantal één-op-één-gesprekken met je behandelaar. In deze gesprekken komt aan bod hoe een gezonde leefstijl eruitziet en hoe je daaraan kunt werken. Het tweede gedeelte van de behandeling is vooral gericht op een blijvende gedragsverandering, om te voorkomen dat je weer in oude gewoontes vervalt.

In de regio worden twee GLI’s aangebonden. Het programma “Slimmer” en het programma “Cool”.

GLI
GLI

Doel

Overgewicht is sinds 2003 één van de speerpunten van het preventiebeleid van het ministerie van VWS. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventie akkoord

Leefstijl begeleiding is dé weg om op een slimme en efficiënte manier mensen gezond en fit te laten blijven of worden. Hiermee kan het aantal chronische ziektes flink worden teruggedrongen, en daarmee de werklast en kosten voor de zorg naar beneden worden bijgesteld. Een win, win situatie!

Voor wie?

Deelname aan de GLI kan als mensen voldoen aan onderstaande eisen:

  • voldoende motivatie
  • 18 jaar of ouder
  • Overgewicht met een BMI hoger dan 30
  • Overgewicht, een BMI hoger dan 25 plus één van de volgende ziektebeelden: COPD, Astma, Diabetes, Hart- en vaatziekten, slaapapneu, artrose.

Waarom is het belangrijk?

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een behandelfase gevolgd door een onderhoudsfase, die voornamelijk focust op terugvalpreventie. De overheid wil hiermee de gezondheidseffecten en maatschappelijke consequenties van overgewicht beperken. (Ernstig) overgewicht hangt namelijk samen met veel andere aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, diverse soorten kanker, maar ook met bijvoorbeeld onvruchtbaarheid, artrose en depressieve klachten.

Aanmelden

Een patiënt aanmelden kan via Portavita.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Jessica Kraaijenhagen – kwaliteit manager via j.kraaijenhagen@amstellandzorg.nl

Downloads

Bekijk meer programma’s

Sluiten