© 2023 Amstelland Zorg
Terug naar Zorgprogramma’s

Heroriëntatie Ketenzorg Informatie Systeem

Het huidige Keten Informatie Systeem, PortaVita voldoet nog maar matig aan de ambities van AmstellandZorg. De registraties van chronische patiënten kunnen we er in kwijt maar de koppeling met de huidige Huisartsinformatiesystemen is matig. Daarnaast bestaat er de behoefte om meer/beter te kunnen communiceren met andere hulpverleners. Een heroriëntatie op de ketenzorg is daarom meegenomen in de routekaart ICT onderwerpen van AmstellandZorg.

Omdat de keten tegenwoordig niet meer centraal staat maar de patiënt met daaromheen een netwerk van zorgverleners spreken we tegenwoordig van Netwerkzorg. Dit jaar hebben we hiermee een begin gemaakt met de selectieprocedure. We hebben een (concept) programma van eisen opgesteld waaraan het nieuwe systeem zou moeten voldoen. Ook zijn er oriënterende gesprekken geweest met potentiële aanbieders.

Wij willen iedereen (huisartsen, praktijkondersteuners, apotheken, fysiotherapeuten, diëtisten) nadrukkelijk vragen mee te denken. Mocht je nog items missen in het programma van eisen, of suggesties hebben voor een aanbieder, stuur dan een voor 1 juni een mail naar: admin@amstellandzorg.nl. Na de zomervakanties willen we aan een aantal geselecteerde aanbieders een offerte vragen. We streven er naar eind 2022 een definitieve keuze voor te leggen aan het bestuur.

Concept ICT eisen voor een nieuw netwerk informatie systeem:

Must have:

 • 100% technische beveiliging (en support hierin, cloud-based, automatische en regelmatige upgrades)
 • 100% compliance met wet- & regelgeving (NEN7510, ambitie om toekomstbestendige normen te implementeren)
 • te gebruiken op standard hardware incl mobile devices (bv voor communicatie)
 • interoperabiliteit met systemen van regionale zorgverleners (of ambitie en capaciteit om dit binnen 1 jaar te kunnen realiseren)
 • data uitwisseling vanuit EPD (push en pull)
 • data analyse (dashboards) op patiënten niveau, praktijkniveau, WSV niveau, populatieniveau
 • data inhoud: positieve gezondheid, ACP, individuele zorgplanning, ketenzorg chronische aandoeningen
 • communicatie mogelijkheden tussen zorgverleners, op maat toepasbar
 • communicatie mogelijkheden met patiënt/ klant/ mantelzorger incl. upload van zelfmeetdata, consult voorbereidende vragen en integratie in EPD
 • medicatie review mogelijkheden (extractie, analyse en feedback uit apotheek, lab en huisarts EPD)
 • werken in eigen EPD waar mogelijk, anders in netwerk informatie systeem
 • gebruiksgemak (incl single sign on, trainingen, handleidingen)
 • op maat aanpassingen aan protocollen/ extracties/ dashboards (bv zelf in te richten zorg programma’s)
 • actieve feedback vanuit systeem bij fouten/ bijzonderheden/ acties
 • historische data migratie (uit Portavita)
 • kosteneffectiviteit & efficiëntie
 • data eigenaarschap bij AmstellandZorg / praktijk

Nice to have:

 • declaraties
 • business intelligence

Bekijk meer programma’s

Sluiten