© 2023 Amstelland Zorg
Terug naar Zorgprogramma’s

Orthopedie

Ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland ervaren klachten aan het bewegingsapparaat (het skelet en onze gewrichten en spieren) en ondervinden daar dagelijks last van. Dat is ook niet zo vreemd, want we worden steeds ouder. Daarbij komt ook nog dat in onze regio de vergrijzing boven het gemiddelde ligt. Klachten aan het bewegingsapparaat komen dus extra veel bij ons voor. Het zijn vervelende klachten, maar vaak wel te verhelpen. Daarom is in Amstelland een speciaal zorgprogramma voor deze klachten gemaakt, waaraan
huisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden meewerken.

Voor mensen met klachten is de fysiotherapeut in onze regio de eerste specialist. Wij vragen mensen om eerst contact op te nemen met de fysiotherapeut voor een afspraak. De fysiotherapeut checkt of een consult bij de huisarts nodig is. De huisartsen en fysiotherapeuten hebben hierover afspraken gemaakt. Voor de afspraken zie de downloads onder op deze pagina.

Achtergrond

In de Amstelland regio werken eerstelijns huisartsen en fysiotherapeuten nog intensiever samen na de ontwikkeling van het zorgprogramma orthopedie. Uitgangspunten onderliggend aan deze samenwerking zijn de verschillende relevante richtlijnen. Samen willen we de beste zorg leveren aan de inwoners van Amstelland met orthopedische klachten, die veel voorkomen. Het liefst dicht bij huis, en dus binnen de eerstelijns. De huisartsen en fysiotherapeuten nemen de tijd om hun samenwerkingsafspraken heel concreet vast te leggen, onderling af te stemmen wie welke zorgtaken uitvoert, wie het eerste aanspreekpunt is en trekken gezamenlijk op in de zorg rondom de patiënt. Door de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener onder te brengen voor de juiste behandeling wordt onder- of overbehandeling voorkomen.

zorgprogramma orthopedie
zorgprogramma orthopedie

Doel

  • Juiste Zorg op de Juiste Plek indien mogelijk in de eerste lijn! Voor de patiënt geldt namelijk dat het fijn is als hier dichtbij huis invulling aan gegeven kan worden!
  • Verbetering van de onderlinge afstemming tussen zorgverleners, mono- en multidisciplinair;
  • Gezamenlijke en éénduidige wijze van benaderen van de patiënt;
  • Minder verwijzingen naar de 2e lijn indien hieraan invulling gegeven kan worden binnen de 1e lijn.
  • Minder onnodige medisch specialistische diagnostiek en verwijzingen naar de 2e lijn ter geruststelling / op verzoek van de patiënt indien niet van toegevoegde waarde voor de behandeling!

Voor wie?

Voor de patiënten in Amstelland en onze samenwerkende huisartsen en fysiotherapeuten.

Downloads

Bekijk meer programma’s

Sluiten