© 2022 Amstelland Zorg
Terug naar Zorgprogramma’s

Project Open

Zorgverleners willen de beste zorg leveren en daarom bieden ze persoonsgerichte zorg. Samen met de patiënt kijken naar welke zorg passend en nodig is. Dat samen beslissen gaat nog beter wanneer de patiënt inzicht heeft in zijn of haar medische gegevens.

Vierjarig versnellingsprogramma

Open is een vierjarig versnellingsprogramma om huisartsen te helpen bij het veilig delen van medische gegevens met hun patiënt. Dat betekent dat iedere patiënt die dat wil, online zijn/haar medische gegevens kan bekijken. Bijvoorbeeld het advies van de huisarts, uitslag van bloedonderzoek en de medicijnen die hij  of  zij gebruikt.

Steeds meer  patiënten  weten hun weg te vinden binnen het online portaal van hun eigen huisarts, waardoor het zorgaanbod beter en efficiënter wordt. Een patiënt kan bijvoorbeeld een afspraak met de arts beter voorbereiden en na afloop een gespreksverslag teruglezen.

Project open
Project open
Project open

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Nieuw is dat veel huisartsen vanaf september 2021 beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) op hun huisartsinformatiesysteem (HIS). Een PGO-aansluiting zorgt ervoor dat patiënten hun huisarts binnen een PGO kunnen vinden en de eigen gezondheidsgegevens kunnen toevoegen aan hun PGO. In de PGO kunnen patiënten ook de medische gegevens van andere zorgverleners die een PGO-aansluiting hebben inzien, beheren en delen. 

Bekijk meer programma’s

Sluiten