© 2022 Amstelland Zorg

Vluchtelingenzorg

Amstelland zorg is samen met de huisartsenpost met de veiligheid regio in gesprek over de zorg rondom het groeiende aantal Oekraïense vluchtelingen. De veiligheidsregio’s zijn samen met gemeentes verantwoordelijk voor de inrichting van deze opvang. Op regio niveau zijn we bezig om in kaart te brengen om hoeveel vluchtelingen het nu al gaat en hoe deze groep gaat groeien en waar zij terecht gaan komen. Ook kijken we met alle huisartsen hagro’s op welke manier we de huisartsenzorg gaan inrichten: centraal of niet. En hoe dit te financieren.

Zolang de huisartsen zorg niet centraal geregeld is helpt onderstaande informatie bij het verlenen van zorg. Verder hebben we voor de korte termijn de volgende afspraken gemaakt:

  • Is er spoed zorg nodig ga dan naar de SEH
  • Is er huisartsenzorg nodig op een opvanglocatie? Zie onderstaande tijdelijke verdeling van huisartsen aan de opvang locaties.
  • Is er huisartsenzorg nodig voor vluchtelingen die bij familie of vrienden verblijven? Ga dan naar de huisarts van de familie/vriend

In kaart brengen vluchtelingen

Vluchtelingen wordt gevraagd zich bij de gemeente waarin ze verblijven zich te melden. Zo krijgen we de aantallen goed in beeld.

Waar komen de opvangplekken?

Onderstaand overzicht is een overzicht van locaties waar vluchtelingen opgevangen worden met daarbij het aantal plekken.

Welke zorg kan geleverd worden

Het CAK geeft aan dat op dit moment alle zorgverleners hulp kunnen bieden aan Oekraïne. Ze hoeven hiervoor dus niet gecontracteerd te zijn met het CAK. Enige voorwaarde is dat ze bereid moeten zijn om zelf die subsidieaanvraag in te dienen. Het is wel omslachtig geregeld: zorgverlener die wil doorverwijzen moet contact opnemen met de zorgverlener waar naartoe ze willen doorverwijzen op te vragen of ze bereid zijn die subsidieaanvraag in te dienen.

Via onderstaande link vind je een overzicht van zorgpartijen die wel een contract hebben en waar doorverwijzen direct kan. CAK – Regeling onverzekerbare vreemdelingen (hetcak.nl)

Vragen die nog bij het CAK open staan zijn:

  • Als een zorgverlener een patiënt meerdere keren ziet: moet hij dan elke keer dat formulier invullen? Of voldoet 1 keer met een combi van nota’s (ook gezien indientermijn)
  • Als huisartsen in een regio de zorg willen centreren mogen zij dan een gezamenlijk dossier hanteren
  • Heb we het juist begrepen dat een huisarts voor een consult het passantentarief mag rekenen maar als hij/zij andere zorg verleent (bijvoorbeeld een spirometrie bij een longpatiënt of een ECG bij een hartpatiënt) hij/zij daarvoor de subsidieregeling gebruikt? Of altijd met subsidieformulier?

Huisartsenzorg

Vluchtelingen kunnen met een passante tarief in de praktijk gezien worden – https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/verwarring-over-financiering-zorg-gevluchte-oekrainers.htm

Oekraïners vallen onder de categorie “verzekerbare onverzekerde Nederlanders en EU-burgers” (Oekraine heeft associatieverdrag met Europa). Dit is dezelfde regeling die vaak toegepast wordt bij dak/thuislozen. Zorgverleners krijgen 100% van de kosten vergoed als ze binnen 7 dagen melding doen bij het centrale meldpunt van de GGD GHOR.

De instantie die uitbetaald en toetst is het CAK, in deze link staat alle info mbt Oekrainers: https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerden

Werkwijze aanvraag — NB: UZIpas nodig en deze moet eerst geautoriseerd worden door GGD GHOR.

Spoedzorg

Vluchtelingen kunnen naar de hap voor zorg in de ANW uren.

Coronazorg

Corona besmettingen zijn nu al aanwezig in de hotels. Risico op een uitbraak is groot. Zelftesten zijn bij de hotels aanwezig.

Testen: Bij de GGD testlocaties RAI en Amstelveen Sportlaan kunnen mensen zich laten testen ook zonder afspraak.

Vaccineren: Bij locaties RAI en Bovenkerk Amstelveen mogen mensen zonder afspraak binnenlopen voor vaccinaties.

Jeugdgezoondheidszorg

Bij urgente zorgen / vragen over zuigelingen en jonge kinderen -> verwijzen naar huisarts / SEH.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) geeft vaccinaties en volgt de groei, de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van zwangerschap tot 23 jaar. JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit, waaronder de 22 wekenprik voor zwangere vrouwen tegen kinkhoest. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) houdt op vrijdag 17 maart tussen 13:15 en 16:30 een inloopspreekuur voor Oekraïense vluchtelingen met kinderen in de leeftijd 0-2 jaar. Ouders kunnen met hun kind terecht voor vragen over voeding, opvoeding, slapen en met vragen of zorgen over de groei en ontwikkeling van hun kind. Kinderen kunnen gemeten en gewogen worden. Ook kunnen ouders terecht met vragen over en het toedienen van vaccinaties. Het inloopspreekuur  wordt gehouden op de JGZ locatie in Medisch Centrum Zonnestein op de Van Heuven Goedhartlaan 933 in Amstelveen. Een tolk is aanwezig.

Vluchtelingen kunnen ook zelf een afspraak maken met de JGZ:

·       Voor de regio Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Duivendrecht, Ouder-Amstel of Uithoorn) kunt u bellen naar (020) 555 5964; bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 – 17.00 uur.

Medicatie

“Declaraties voor Oekraïense vluchtelingen kunt u met dit formulier indienen, let op dit moet binnen 7 dagen na aflevering gebeuren. Klik hier om naar de site van CAK te gaan voor meer informatie.” Komen de mensen uit Oekraïne buiten kantoortijden dan kan de Dienstapotheek Amstelland ondersteunen en is het in de nacht dan is de 24 uurs apotheek van OLVG west eerste back up.

Hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op verzekerde zorg?

Op dit moment moeten vluchtelingen uit Oekraïne die visumplichtig zijn of visumvrij Nederland inreizen in principe in het bezit zijn van een medische reisverzekering. Oekraïners in de visumvrije termijn van 90 dagen kunnen niet in Nederland een zorgverzekering afsluiten (zij zijn geen ingezetene in Nederland en daarom niet zorgverzekeringsplichtig).

Indien een Oekraïner op dit moment geen medische reisverzekering heeft en niet verzekerd is via de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA), kan hij in aanmerking komen voor medisch noodzakelijke zorg. Onder medisch noodzakelijke zorg wordt verstaan zorg of overige diensten op grond van de Zorgverzekeringswet, voor zover de zorgaanbieder verstrekking ervan, gezien de aard van de zorg, medisch noodzakelijk acht.

Op de website van het CAK is specifieke informatie opgenomen voor gevluchte Oekraïners die onverzekerd zijn. Het CAK meldt daarbij dat van de Oekraïense vluchteling geen eigen bijdrage verwacht wordt.

Om als zorgaanbieder subsidie te kunnen ontvangen als vergoeding voor geleverde zorg, is een zogenaamde DAEB-overeenkomst met het CAK noodzakelijk. Daarmee wordt de medisch noodzakelijke zorg die u heeft geleverd een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Dit is een van de voorwaarden om de kosten voor deze zorg te declareren. Als u verwacht binnenkort zorg c.q. geneesmiddelen te zullen leveren aan gevluchte Oekraïners, is het verstandig tijdig zo’n overeenkomst te sluiten. Zie het Formulier DAEB-overeenkomst 

Zie ook het KNMP-bericht over recente wijzigingen in de regeling voor onverzekerden

Stappenplan declaratie bij Oekraïense vluchtelingen

Downloads

Sluiten