© 2023 Amstelland Zorg

Voor regionale samenwerking in de eerstelijnszorg

Stijgende kosten, grote personeelstekorten en steeds meer en complexere zorgbehoeften. De noodzaak van vernieuwing is bij iedereen duidelijk te voelen. Daarom werken we op regio niveau actief samen met eerstelijns zorgverleners om de antwoorden te vinden op de uitdagingen die op ons afkomen.

Bekijk onze programma's
samenwerking
Scroll arrow Scroll verder
welzijn

Om de toenemende en steeds complexere vraag naar zorg in goede banen te leiden, versterken wij eerste lijn zorgverleners met verander- en organisatiekracht.

Lees meer over ons

Programmalijnen:

Kwetsbare ouderenzorg

Kwetsbare ouderen

In de komende jaren zal er meer medische en complexe ouderenzorg naar de wijken verplaatst worden. Om tot een goed persoonlijk medisch zorg aanbod te komen, moeten we goed weten wat deze ouderen willen, hoe we met onze partners in de 2e lijn verder gaan samenwerken en hoe we de zorgbehoefte in de 1e lijn gaan opvangen.

Meer informatie
Chronische zorg

Chronisch zieken

Het aantal chronische patiënten (langdurige of blijvende aandoening) gaat in de komende jaren in de regio groeien en multidisciplinair werken aan een brede chronische zorg in plaats van alleen losstaande zorgprogramma’s, is daarmee van belang.

Meer informatie
GGZ

GGZ

In het regio beeld wordt aangegeven, dat de regio Amstelland aanzienlijk hoger scoort op het aantal GGZ gerelateerde huisartsbezoeken dan gemiddeld. Bovendien wordt de Treeknorm voor de aanmeld wachttijd voor psychologische zorg overschreden in de regio. Met meer efficiëntie en ondersteuning gaan we de samenwerking tussen de huisartsenpraktijken, GGZ en Welzijn bevorderen.

Meer informatie
Preventie

Preventie

Met de groei van het aantal mensen/burgers met een drank-, game- of drugsverslaving, is het van belang om naast de zorg, ook aandacht te hebben voor algemene brede medische preventie die voor elke doelgroep ingezet kan worden. Als regio organisatie voor de eerste lijn kijken we vooral naar preventie in de lijn en signaleren we naar welzijn als dat nodig is.

Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg

Het concept van positieve gezondheid vormt de basis voor het programma persoonsgerichte zorg. Het gedachtengoed wordt niet alleen in dit programma toegepast, maar Amstelland Zorg breed in alle projecten.

Meer over persoonsgerichte zorg
Digitalisering

Digitalisering

Teveel zorgvragen en te weinig capaciteit vraagt om een andere manier van organiseren waarvan digitaliseren van processen een van is. Anders digitaal organiseren is dan ook het eerste focus punt in het programma. Zelfmanagement van patiënt maar ook data gericht op populatie. Daarnaast worden de zorgvragen complexer en is samenwerking met andere partners cruciaal. Deze samenwerken digitaal ondersteunen is het tweede aandachtspunt van dit programma met thema als digitaal samenwerken en communiceren in de 1e lijn en netwerkzorg.

Digitalisering
Capaciteit

Capaciteit

Stijgende zorgvragen kunnen niet opgevangen worden door meer personeel. Het capaciteitsvraagstuk is daarmee complexe en vraagt om meerdere oplossingen en samenwerkingen. Naast een goede in- en doorstroom van personeel moeten we ons ook richten op digitalisering en anders organiseren. Vraagstukken die in dit programma terug komen.

Scholing

Scholing

Bekijk alle scholingen die Amstelland Zorg aanbiedt op volgorde van datum.

naar het overzicht

Onze partners

Sluiten