© 2024 Amstelland Zorg

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Wanneer u ontevreden bent over Amstelland Zorg en/of de wijksamenwerkingsverbanden, stellen wij het op prijs dat u dit met ons bespreekt. We willen graag leren van uw ervaring, zodat we de zorg en samenwerking kunnen verbeteren.

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via admin@amstellandzorg.nl, waarbij het van belang is dat u in de titel van de e-mail meldt dat uw bericht een klacht betreft. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, gaan wij ermee aan de slag. Wij nemen binnen een week contact met u op om te bespreken hoe wij met uw klacht omgaan. Afhankelijk van de uitkomst van de overleggen, wordt in samenspraak met u bepaald hoe de klacht het best behandeld kan worden.

Wij nemen uw klacht serieus. Uw klacht zal anoniem besproken worden in het bestuur van Amstelland Zorg en/of het bestuur van het betreffende wijksamenwerkingsverband. Daarnaast zal de klacht anoniem worden gemeld bij de Raad van Commissarissen (RvC) en de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Afhankelijk van de aard van de klacht, zal er een klachtencommissie worden samengesteld om de klacht te onderzoeken en een verslag op te stellen. Dit onderzoek zal met u worden gedeeld. Vervolgens zullen de benodigde acties worden uitgezet. Tijdens dit proces zal u schriftelijk op de hoogte gehouden worden.

Deze klachtenregeling is ontworpen om eventuele zorgen of ontevredenheid te adresseren die gerelateerd zijn aan de doelstellingen en activiteiten van de wijksamenwerkingsverbanden en/of de regionale organisatie Amstelland Zorg. Deze regeling is niet bedoeld voor klachten over het functioneren van individuele praktijken of zorgverlening.

Sluiten