© 2024 Amstelland Zorg

Privacy statement


Amstelland Zorg ondersteunt de huisartsen in hun zorgproces binnen de ketenzorg. Dit betekent dat Amstelland Zorg gegevens van zorgaanbieders en declaratiegegevens van patiënten verwerkt. Daar waar nodig heeft Amstelland Zorg verwerkersovereenkomsten afgesloten met (gegevens)verwerkers. Tevens verwerken wij alle gegevens in een beveiligde netwerk omgeving. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts.

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met Amstelland Zorg. Amstelland Zorg heeft bij ingewikkelde vraagstukken mogelijkheid een Functionaris Gegevensbescherming in in te schakelen.

Sluiten