© 2024 Amstelland Zorg

Belangrijke veranderingen in de organisatie Amstelland Zorg

Afgelopen jaar is er veel gesproken over de governance van Amstelland Zorg. Dit omdat de organisatie per 2024 moet voldoen aan de Wtza (wet toetreding zorgaanbieders) en er de wens was zorgprofessionals meer invloed in de organisatie te geven. Het traject is nog niet afgerond maar het bestuur heeft na verschillende gesprekken met de deelnemersraad en de ALV van de HCA, FZA en ZAA, besloten de huidige stichting structuur per 1 mei om te zetten in een coöperatie. Dit betekent het volgende:

1. Het huidige bestuur, waarvan de leden nu op persoonlijke titel zitting nemen, wordt een ALV waarin ze de HCA, FZA en de ZAA vertegenwoordigen. Dit zorgt ervoor dat elke aangesloten zorgprofessional via de eigen koepelorganisatie invloed heeft op Amstelland Zorg.

2. In plaats van het bestuur komt er nu één bestuurder en de directeursfunctie verdwijnt. Het huidige bestuur heeft besloten Jacomien de Jong (nu nog directeur van Amstelland Zorg) aan te stellen als bestuurder.

3. De coöperatie moet een Raad van Commissarissen (RvC) en een cliëntenraad aanstellen. Inmiddels is er in samenwerking met de deelnemersraad, de kaderartsen en het bestuur, een voorzitter voor de RvC gekozen. We zijn erg enthousiast dat Clemens Blaas per 1 mei gaat starten. Clemens zal helpen de andere leden van de RvC te selecteren. Er staan nog twee functies voor de RvC open.

4. Naast dit alles hebben we drie leden voor de cliëntenraad gevonden. Ze komen uit Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Er is nog ruimte voor twee leden met het profiel: geen veelgebruiker van zorg, en een ouder van jonge kinderen. Mocht je iemand weten dan horen wij dat graag.

Sluiten