© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Orthopedie

In de Amstelland regio werken 1e lijns huisartsen en fysiotherapeuten nog intensiever samen na de ontwikkeling van het zorgprogramma orthopedie. Uitgangspunten onderliggend aan deze samenwerking zijn de verschillende relevante richtlijnen. Samen willen we de beste zorg leveren aan de inwoners van Amstelland met orthopedische klachten, die veel voorkomen. Het liefst dicht bij huis, en dus binnen de eerstelijn. De huisartsen en fysiotherapeuten nemen de tijd om hun samenwerkingsafspraken heel concreet vast te leggen, onderling af te stemmen wie welke zorgtaken uitvoert, wie het eerste aanspreekpunt is en trekken gezamenlijk op in de zorg rondom de patiënt. Door de patiënt zo snel mogelijk bij de juiste zorgverlener onder te brengen voor de juiste behandeling wordt onder- of overbehandeling voorkomen.

Doel

  • Juiste Zorg op de Juiste Plek indien mogelijk in de eerste lijn! Voor de patiënt geldt namelijk dat het fijn is als hier dichtbij huis invulling aan gegeven kan worden!
  • Verbetering van de onderlinge afstemming tussen zorgverleners, mono- en multidisciplinair;
  • Gezamenlijke en éénduidige wijze van benaderen van de patiënt;
  • Minder verwijzingen naar de 2e lijn indien hieraan invulling gegeven kan worden binnen de 1e lijn.
  • Minder onnodige medisch specialistische diagnostiek en verwijzingen naar de 2e lijn ter geruststelling / op verzoek van de patiënt indien niet van toegevoegde waarde voor de behandeling!

Voor wie?

Samenwerkende huisartsen en fysiotherapeuten binnen de wijksamenwerkingsverbanden in Amstelland.

Downloads

Sluiten