© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Crisisroute jeugd Amstelveen en Aalsmeer

Er zijn 3 toegangsroutes tot acute crisiszorg voor professionals (verwijzers en hulpverleners) die werken met jeugdigen (18-) in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Het gaat om triagering, beoordeling en zo nodig het organiseren van crisishulp in een acute crisissituatie. Hiervoor moet een 24/7 (uitruk) dienst bereikbaar en beschikbaar zijn:

1. Psychiatrische crisis:

het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT) is binnen en buiten kantoortijden (24/7)  bereikbaar en beschikbaar voor triagering, beoordeling van de crisis en waar nodig het organiseren van crisishulp. Telefoonnummer MCT : 020 – 523 54 33. (24/7)

2. (L)VB crisis:

Als er een bed nodig is: de crisisregisseur is bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur voor het beoordelen van crisis en waar nodig organiseren van crisishulp. Zie voor werkwijze crisisregisseurs LVB bijlage 1. De crisisregisseurs zijn ondergebracht bij Levvel maar werken voor 22 gemeenten in Noord-Holland.

Telefoonnummer crisisregisseur (L)VB: 020 5400 579 (ma-vr 09:00 – 17:00).
E-mail: Crisisregisseur-LVB@levvel.nl

3. Sociaalpedagogische crisis / overige crisissituaties:

Veilig Thuis (VT) is 24/7 bereikbaar voor het beoordelen van veiligheid. Spoeddienst Veilig Thuis is op werkdagen tussen 08:00 – 22.00 uur. In het weekend en tussen 22.00 – 08:00 uur neemt het MCT de beschikbaarheid over.

Telefoonnummer Veilig Thuis: algemeen nummer 0800-2000.
Voor professionals: 020 – 798 37 98 (24/7 bereikbaar).

Meer informatie of vragen?

Neem dan contact op met Antoinette van der Heijden (06 – 16 600 200 / a.vanderheijden@amstellandzorg.nl) of met Tilly Groot.

Sluiten