© 2023 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Inzet van jeugdartsen

Tijdens de ALV (juni 2023) zijn twee jeugdartsen aanwezig geweest om met de huisartsen in gesprek te gaan. Zij hebben besproken welke vraagstukken er zoal bij de huisarts in de spreekkamer terechtkomen, waarvoor de huisartsen kunnen doorverwijzen naar de jeugdartsen en welke zorgtaken zij standaard voor hun rekening nemen. Een overzicht van deze informatie is hieronder te zien.

  • JGZ heeft een intercollegiaal nummer voor overleg/vragen: 020 – 55 55 961.
  • JGZ bespreekt aan het begin van ieder schooljaar met de scholen dat in principe alle verwijzingen voor bijvoorbeeld onderzoek naar ADHD/concentratie, autisme en ontwikkeling via de jeugdarts of de jeugdhulpverlener (bij primair onderwijs) lopen. Wanneer ouders door school naar de HA worden gestuurd voor verwijzing, kan er dus naar de JGZ worden verwezen. Wij hebben korte lijntjes met school, kennis van de sociale kaart en hebben ruimer de tijd om het probleem en het systeem rondom het kind uit te diepen.
  • Op het voortgezet onderwijs ziet de jeugdarts in principe alle kinderen met langdurig ziekteverzuim. Huisartsen hebben gevraagd om hen altijd op de hoogte te stellen wanneer er sprake is van verzuim/thuiszitters. Dit verzoek is gedeeld met alle jeugdartsen in Amstelland.
  • JGZ biedt binnen Amstelland ook zorg aan leerlingen op het MBO.
  • JGZ stuurt de HA niet automatisch een kopie van een verwijsbrief. Hiervoor is toestemming van ouders nodig. JGZ gaat dit weer oppakken bij in ieder geval verwijzingen naar GGZ en groei, maar in principe niet bij verwijzingen voor visus en screening op heupdysplasie.
  • JGZ heeft inloopspreekuren voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
  • Ouders met vragen over vaccinaties kunnen terecht bij de JGZ.
  • JGZ maakt gebruik van multisignaal. Wanneer de HA dit ook zou gebruiken, kunnen we elkaar makkelijker vinden in casussen waar er zorgen zijn rondom kinderen.
Sluiten