© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

De GLI is een groepsbehandeling om mensen aan een gezonde(re) leefstijl te helpen. De behandeling richt zich op een blijvende gedragsverandering. Om de overtollige kilo’s permanent kwijt te raken. In groepsgesprekken wordt er advies gegeven over bewegen en gezonde voeding en factoren die een gezonde levensstijl beïnvloed. 

Tijdens de behandeling werkt iedereen aan zijn of haar eigen doelen met behulp van een leefstijl coach. De groep ondersteunt elkaar en leert van elkaars ervaringen tijdens groepsbijeenkomsten. In de eerste maanden van de behandeling heb je naast de groepsbijeenkomsten een aantal één-op-één-gesprekken met je behandelaar. In deze gesprekken komt aan bod hoe een gezonde leefstijl eruitziet en hoe je daaraan kunt werken. Het tweede gedeelte van de behandeling is vooral gericht op een blijvende gedragsverandering, om te voorkomen dat je weer in oude gewoontes vervalt.

Doel

Overgewicht is sinds 2003 één van de speerpunten van het preventiebeleid van het ministerie van VWS. Het terugdringen van overgewicht is één van de doelen van het Nationaal Preventie akkoord

Leefstijl begeleiding is dé weg om op een slimme en efficiënte manier mensen gezond en fit te laten blijven of worden. Hiermee kan het aantal chronische ziektes flink worden teruggedrongen, en daarmee de werklast en kosten voor de zorg naar beneden worden bijgesteld. Een win, win situatie!

Voor wie?

Deelname aan de GLI kan als mensen voldoen aan onderstaande eisen:

  • Voldoende motivatie
  • 18 jaar of ouder
  • Overgewicht met een BMI hoger dan 30
  • Overgewicht, een BMI hoger dan 25 plus één van de volgende ziektebeelden: COPD, Astma, Diabetes, Hart- en vaatziekten, slaapapneu, artrose.

Welk GLI programma voor wie

In de regio Amstelland worden de GLI programma’s SLIMMER, COOL en X-fittt aangeboden. Alle programma’s richten zich op verandering van leefstijl en behoud op de lange termijn met aandacht voor gezonde voeding, beweging, ontspanning, slaap en stress. De duur van de programma’s is 24 maanden. De accenten van de programma’s verschillen in de samenstelling van de bijeenkomsten (meer/minder groepsbijeenkomsten en wel/geen groepslessen gericht op beweging). Afhankelijk van het profiel en de wensen van de patiënt kan een keuze voor één van de drie programma’s gemaakt worden.

Hoe te verwijzen?

Waarom is het belangrijk?

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een behandelfase gevolgd door een onderhoudsfase, die voornamelijk focust op terugvalpreventie. De overheid wil hiermee de gezondheidseffecten en maatschappelijke consequenties van overgewicht beperken. (Ernstig) overgewicht hangt namelijk samen met veel andere aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaataandoeningen, diverse soorten kanker, maar ook met bijvoorbeeld onvruchtbaarheid, artrose en depressieve klachten.

GLI coaches per programma

Programma Slimmer

Programma Cool

Programma X-fittt

Keer diabetes2 Om

Downloads

Sluiten