© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Proactieve zorgplanning – ACP

Proactieve zorgplanning is een continu proces van gesprekken over levensdoelen. Over keuzes. Over welke zorg nu en in de toekomst past. Het stelt mensen in staat om doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg. Behandelwensen kunnen binnen de eerste lijnszorg worden vastgelegd door de verantwoordelijke huisarts.

Met de multidisciplinaire aanpak van proactieve zorgplanning binnen de regio Amstelland geven disciplines vanuit de 0e, 1e en 2e lijn gezamenlijk invulling aan verschillende onderdelen van dit totale proces. Hoe de precieze rollen worden ingevuld en hoe er onderling wordt samengewerkt is een werkend leerproces. Een proces wat kan verschillen afhankelijk van de aanwezige kennis, specialisaties en onderlinge samenwerkingsafspraken. 

Voor het kunnen leveren van optimale zorg en begeleiding aan kwetsbare ouderen met complexe problematiek hebben we een e-learning ontwikkeld. Hierin nemen we jou mee in het proces en bekijken we hoe zorgprofessionals uit de 0e, 1e en 2e lijn hun rol kunnen vervullen. Het is wenselijk dat de wijkverpleging, thuiszorg, casemanagers en ouderenadviseurs hun kennis en inzet bundelen.

Doel

  • De kwetsbare oudere is en blijft zoveel mogelijk zelf regisseur over zijn/haar leven. 
  • Er is duidelijkheid in de avond, nacht en weekendsituatie voor de zorgverleners over het gewenste beleid. 
  • Er is minder ad hoc crisis management nodig.
  • Er wordt geen kwetsbare oudere onnodig opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis
  • Er vinden geen onnodige (kostbare, ongewenste) behandelingen plaats

Voor wie?

Alle zorgverleners die in de regio Amstelland betrokken zijn bij de invulling van zorg aan kwetsbare ouderen en/of deelnemen aan multidisciplinaire ouderen overleggen in een wijk(samenwerkingsverband).

Downloads

Sluiten