© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Een nieuw HIS

16 oktober 2023

Na evaluatie van de opties om netwerkzorg digitaal beter te steunen, heeft de HCA ALV in april dit jaar ervoor gekozen om te onderzoeken in hoeverre verbetering gerealiseerd zou kunnen worden als het bronsysteem van de huisartsen (HIS) vervangen wordt met een systeem dat ‘open’ is, zadat data uitwisseling gemakkelijker wordt. De voordelen van goede data uitwisseling werden ook gezien tijdens een pilot over medicatie review met apothekers. Op dit moment eist data extractie uit het HIS extra kosten en de wens is om makkelijker informatie uit het HIS te kunnen delen zodat netwerkpartners deze kunnen gebruiken. Uiteraard staan patiënten veiligheid en ‘meer tijd voor de patiënt’ hierin voorop.

Als een nieuw HIS gekozen wordt, dan kan dit invloed hebben op het primaire werkproces van de apotheker dus het HIS moet goede gegevens uitwisseling toelaten met het AIS. In het keuze proces van een nieuw HIS wordt hiermee uiteraard rekening gehouden. Via de multidisciplinaire ICT commissie zijn de belangen van apothekers en andere netwerkpartners bij alle stappen vertegenwoordigd. Eerder dit jaar zijn alle netwerkpartners gevraagd, om aan te geven wat ze graag door ICT mogelijk gemaakt willen zien. Deze wensen worden meegenomen in de HIS keuze en als het niet door een HIS gerealiseerd kan worden dan zal dit via een bijhorend NIS (netwerk informatie systeem) aan bod komen.

Een programma van eisen voor het HIS werd opgesteld op basis van aanbevelingen van InEen (en goedgekeurd door het HCA bestuur). Uiteraard zijn in het hele traject zowel huisartsen, POH’s, assistenten en praktijkmanagers betrokken, want iedereen heeft andere eisen aan het systeem.

HIS leveranciers hebben inmiddels gereageerd op het programma van eisen. Er hebben referentie bezoeken plaatsgevonden bij gebruikers van de verschillende HIS’en en er waren online demo’s. Recent vonden ook twee fysieke demo middagen plaats waar HIS gebruikers zelf met de nieuwe systemen konden oefenen. Uiteindelijk zijn alle HIS’en op basis van de volgende criteria geëvalueerd: randvoorwaarden, functionele eisen, gebruiksgemak, samenwerking, service & contract. In de ALV van 12 oktober is besloten om 3 HIS’en verder uit te werken.

Voor de gekozen HIS’en wordt een offerte aangevraagd en tijdens de HCA ALV op 28 november gaan huisartsen stemmen welke HIS(‘en) ze voor de regio kiezen. In deze fase vinden ook referentiebezoeken plaats bij apotheken die Pharmacom als AIS gebruiken en de HIS’en op de shortlijst om inzicht te krijgen welke data wanneer uitgewisseld wordt. Op deze manier kunnen wij ervan uitgaan dat de gemaakte keuzes voldoende aansluiten aan de behoefden van alle partijen.

Meer nieuws lezen?

Sluiten