© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Vacature: Voorzitter Raad van Commissarissen

27 februari 2023

De multidisciplinaire eerstelijns regio-organisatie ‘Stichting Amstelland Zorg’ is volop in
ontwikkeling. Vanwege een bestuurlijke transformatie en transitie van een stichting naar
een coöperatie zijn wij op zoek naar een voorzitter Raad van Commissarissen met
achtergrond in de zorg.

De regio

De multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn, in de regio Amstelland, komt
samen in Amstelland Zorg. Amstelland Zorg is een regionale organisatie die samen met 9
wijksamenwerkingsverbanden, kortweg WSV’s, en verschillende monodisciplinaire
verenigingen werkt op de beleidsterreinen: ouderen, GGZ, preventie, chronische zorg/
ketenzorg, positieve gezondheid, digitalisering, kwaliteit en arbeidsmarkt. Wij doen dit
voor de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk a/d Amstel en Uithoorn. Het gaat
hierbij om 155.000 ingeschreven patiënten.

Wij vertegenwoordigen en maken samenwerkingsafspraken met de zorg- en
welzijnspartijen op regionaal niveau op de eerder genoemde beleidsterreinen. Daarnaast
ontwikkelen we samen met de WSV’s en monodisciplinaire verenigingen zorg inhoudelijke
ontwikkelprogramma’s.

De toekomst

De multidisciplinaire eerstelijns regio-organisatie ‘Stichting Amstelland Zorg’ is zoals eerder al vermeld volop in ontwikkeling. Door middel van een bestuurlijke transformatie en transitie van een stichting naar een coöperatie willen we meer/betere inspraak vanuit de achterban borgen in de governance. De coöperatie is van, vóór en dóór de leden. Hierin wordt samengewerkt om de gedeelde belangen van de leden te dienen: het versterken van de eerstelijns zorgverlening en de multidisciplinaire samenwerking.

Meer nieuws lezen?

Sluiten