© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Valpreventie

11 september 2023

Naast het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wat vooral uitgevoerd wordt door de gemeenten. In het GALA is preventie een belangrijke onderdeel. Eén van de preventie-thema’s betreft valpreventie. Die pilot die al liep is opgegaan in dit project.

De gemeente Amstelveen heeft het mandaat om de valpreventieketen in de hele Amstelland regio in te richten, samen met de partners die daarin actief zijn. Ze werkt hierin nauw samen met Amstelland Zorg, omdat het thema zowel zorg als welzijns-en sportaspecten in zich heeft.

Projectleider

Begin juli is een regionale projectleider (Angelien Borgdorff) aan de slag gegaan om de huidige stand van zaken in kaart te brengen: wie doet nu wat in de keten in de verschillende gemeenten, hoe is e.e.a. gefinancierd, waar zitten nog gaten of dubbelingen, hoe ziet de onderlinge samenwerking eruit, enz.

De projectleider gaat in oktober met een multidisciplinaire, domein overstijgende projectgroep aan de slag om de valpreventieketen met de partners toekomstbestendig te maken. Een deel van de inrichting zal regionaal hetzelfde zijn en voor een deel is couleur locale natuurlijk mogelijk. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande infrastructuren en beweegaanbod.

Vragen over dit project

Neem dan tot 1 oktober contact op met Antoinette van der Heijden, a.vanderHeijden@amstellandzorg.nl, en na 1 oktober met Angelien Borgdorff, info@angelienborgdorff.nl of via 06-28969865.

Meer nieuws lezen?

Sluiten