© 2024 Amstelland Zorg

Hoe zit het nu met die uitvoeringsverzoeken?

Uitvoeringsverzoeken zijn alleen noodzakelijk bij voorbehouden handelingen. Het uitvoeringsverzoek is vormvrij. Dat betekent dat de opdracht schriftelijk, mondeling of digitaal (alleen met een beveiligde mail of bijv. ZorgDomein) gegeven kan worden. Wordt een opdracht mondeling gegeven? Dan moet degene die de opdracht aanneemt, de opdracht opschrijven en vervolgens voorlezen tijdens het (telefonisch of fysiek) contact.

Als iemand anders beweert, kun je verwijzen naar de website van Ontregel De Zorg. Laat het ook aan Elianne Vink weten als een zorgverlener anders beweert, dan kan zij met de organisatie hierover contact opnemen. 

In de onderstaande niet-limitatieve lijst staan de voorbehouden handelingen. Een pomp voor palliatieve zorg hoort hier ook bij.

Sluiten