© 2024 Amstelland Zorg

Werkwijze ELV en crisis aanmeldingen

De verantwoordelijkheid voor het vinden van een WLZ crisisbed ligt bij het Aanmeldportaal. Een crisisaanmelding is prioriteit nr 1 voor het Aanmeldportaal. Ook ’s avonds en in het weekend wordt verder gezocht naar een plek. Als het niet lukt een bed te vinden, wordt ook het zorgkantoor ingeschakeld.

  • Gemiddeld wordt er binnen 2,3 dag een crisisbed gevonden binnen de regio.
  • Aan het einde van de werkdag van de HA/POH kan het vaak voorkomen dat er nog geen bed is gevonden. HA/POH en Aanmeldportaal blijven in contact met elkaar over wat er geregeld moet worden.
  • Het Aanmeldportaal zorgt voor communicatie met de familie en managet de verwachtingen over overbrugging van zorg.
  • De HA/POH overlegt met de thuiszorg over uitbreiding van de thuiszorg indien nodig (als het bed langer op zich laat wachten).
Elv crisisbed
Elv crisisbed

Een ELV aanmelden

De verantwoordelijkheid voor het vinden van een ELV bed ligt bij het Aanmeldportaal. Er zijn bedden in Amstelland en Haarlemmermeer. Als deze bedden bezet zijn, dan wordt in Amsterdam en de Zaanstreek gezocht. Er wordt over en weer gebruik gemaakt van de beschikbare bedden.

  • ELV Hoog Complex bedden voor zorgvragers met dwaalgedrag zijn alleen beschikbaar bij Amsta in Amsterdam.
  • Bij ELV Laag Complex ligt de medische verantwoordelijkheid bij de huisarts. De huisarts is dan betrokken bij de terugkeer naar huis en bij de MDO’s.

Vragen over dit onderwerp?

  • Elianne Vink

Sluiten