© 2024 Amstelland Zorg

Afspraken over toekomst vaste WLZ crisiszorg

Er is in maart een regionaal project gestart om te komen tot een advies voor een duurzame en toekomstvaste organisatie van de WLZ crisiszorg. Amstelring neemt hierin de leiding. Het doel is om in de nabije toekomst voldoende WLZ crisisplekken te waarborgen.

In het project wordt een aantal scenario’s opgesteld over hoe de crisiszorg georganiseerd kan gaan worden. In mei wordt het advies verwacht met het scenario dat de voorkeur heeft.

Namens Amstelland Zorg zijn kaderhuisarts ouderen Els Licht en programmamanager Ouderen Elianne Vink hierbij betrokken.

Achtergrond informatie over de huidige werkwijze:

Als je een crisisbed nodig hebt voor een oudere patiënt dan neem je contact op met het Aanmeldportaal voor ELV en crisis (telnr: 023 5556004). Het Aanmeldportaal gaat dan op zoek naar een crisisplek. Dit kan zowel binnen als buiten de regio zijn.

Voor meer informatie over de werkwijze crisis aanmeldingen ga naar:

Sluiten