© 2022 Amstelland Zorg

Zorgprogramma chronische zorg

Al een paar jaar lopen er binnen de regio Amstelland ketenzorg trajecten:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • Astma/COPD
  • CVRM

Het komt echter vaak voor dat patiënten niet alleen diabetisch, maar ook andere klachten hebben en in verschillende twee of meer ketens zorg ontvangen. Het programma chronische zorg is erop gericht deze ketens met elkaar te verbinden voor deze patiënten. Daarnaast is het programma er ook om de chronische zorg te verbreden naar andere chronische onderwerpen.

De doelstelling

Wij willen binnen vijf jaar een chronische zorg programma hebben staan voor patiënten met meerdere chronische klachten. We moeten patiënten breder zien dan alleen de ene klacht. De chronische zorg wordt nog beter door samenwerking met andere partners in de 1e lijn en met het ziekenhuis uitgevoerd.

chronische zorg
chronische zorg

Voor wie is het?

Het programma is voor alle patiënten in de regio met chronische klachten. In het programma wordt samengewerkt tussen huisartsenpraktijken, apotheek, fysiotherapeuten, diëtisten en specialisten uit het ziekenhuis Amstelland.

Waarom is het belangrijk?

Het aantal chronische patiënten zal in de komen jaren sterk stijgen. En steeds meer 2e lijnszorg vanuit het ziekenhuis gaat naar de huisartsenpraktijken, zodat meer patiënten zorg dichtbij huis kunnen krijgen. Om het toenemende aantal patiënten aan te kunnen moet de samenwerking verder ontwikkeld worden en moeten we kijken hoe we het moeten organiseren.

Binnen de 1e lijn willen we niet alleen de klachten van de patiënt zien, maar de patiënt als geheel. Wat is het totaal aan klachten? Hoe kunnen we dit gezamenlijk oplossen? Wat kan de patiënt nog wel ondanks deze chronische ziekte? Het is belangrijk om geen verschillende trajecten naast elkaar uit te voeren, handelingen dubbel te doen en verbanden tussen de klachten te zien. Een goede samenwerking tussen de partijen leidt niet alleen tot betere zorg, maar ook de juiste zorg op de juiste plek.

Sluiten