© 2024 Amstelland Zorg

Zorgprogramma chronische zorg

Al een paar jaar lopen er binnen de regio Amstelland ketenzorg trajecten:

  • Diabetes Mellitus type 2
  • Astma/COPD
  • CVRM

Het komt echter vaak voor dat patiënten niet alleen diabetisch, maar ook andere klachten hebben en in verschillende twee of meer ketens zorg ontvangen. Het programma chronische zorg is erop gericht deze ketens met elkaar te verbinden voor deze patiënten. Daarnaast is het programma er ook om de chronische zorg te verbreden naar andere chronische onderwerpen.

chronische zorg
chronische zorg

De doelstelling

Wij willen binnen vijf jaar een chronische zorg programma hebben staan voor patiënten met meerdere chronische klachten. We moeten patiënten breder zien dan alleen de ene klacht. De chronische zorg wordt nog beter door samenwerking met andere partners in de 1e lijn en met het ziekenhuis uitgevoerd.

Bekijk de programma's

Sluiten