© 2022 Amstelland Zorg

Zorgprogramma GGZ Zorg

Binnen dit programma is aandacht voor sociaal psychische zorgvragen, jeugd GGZ en volwassen GGZ in de 2e lijn. In het programma werkt de huisartsenpraktijk samen met de 1e lijn psychologen, 2e lijn GGZ en welzijn samen aan verbetering van de GGZ zorg door gezamenlijk innovatieprojecten, kennisdeling en samenwerkingsafspraken zodat de keten goed loopt.

Doelstelling GGZ Zorg

Over 5 jaar zijn de wachtlijsten acceptabel. Hebben we meer kennis met elkaar gedeeld. Gaat doorverwijzen vaker in één keer goed. Is er warme overdracht tussen de partijen. Worden huisartsenpraktijken verlicht door meer inzet van welzijn. Wordt de patiënt eerder, beter en meer thuis ondersteund met de zorgvraag.

amstelland zorg
amstelland zorg

Voor wie?

Voor alle patiënten in de regio Amstelland met een mentale zorgvraag. Voor de zorgprofessionals die werken met mentale vraagstukken.

Waarom is het belangrijk?

In de regio Amstelland zal het aantal mentale zorgvragen de komende jaren sterk gaan stijgen. Om de zorgvraag aan te kunnen zullen we meer met welzijn, 1e lijn en 2e zorg moeten samenwerken. Zorg vragen moeten eerder worden opgepakt en naast de huidige vormen van mentale zorg moeten ook andere vormen worden ontwikkeld om alle vraag aan te kunnen.

Downloads

Sluiten