© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Overgewicht en obesisitas

Het doel van deze richtlijn is eenduidig beleid in de regio m.b.t. het voorschrijven van Saxenda, waarbij altijd een zorgvuldige afweging wordt genomen t.a.v. het besluit (eindbeslissing eigen huisarts) om Saxenda wel/niet voor te schrijven.

Deze richtlijn is gebaseerd op de richtlijn Overgewicht en Obesitas en tot stand gekomen in samenwerking met: internist/endocrinoloog Weena Cheng van het Amstelland Ziekenhuis, kaderartsen, programma manager Leefstijl en preventie en programma manager integrale chronische gezondheid.

De richtlijn is van belang, omdat meer dan de helft van de Nederlandse Volwassenen overgewicht heeft en een aanzienlijk deel daarvan kampt met obesitas. De richtlijn geeft adviezen voor het stellen van de diagnose, het gebruik van de juiste uitkomstmaten, gepersonaliseerde zorg en organisatie van zorg, en het voorschrijven van medicatie.

Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team, waarin de huisarts de hoofdbehandelaar is, maar samen met de praktijkondersteuner de basis vormt. Andere leden van dit team kunnen zijn een diëtist, Leefstijlcoach en fysiotherapie (beweegcoach). Waarbij de huisarts kan doorverwijzen. Alle aangesloten huisartsenpraktijken bij Amstelland Zorg leveren deze zorg

Downloads

Sluiten