© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is een interventie waarbij zorgverleners uit de eerstelijnszorg mensen doorverwijzen naar een wijk- of welzijnscoach. Klachten die een huisarts of 1e lijns collega zorgprofessional medisch niet helemaal kunnen oplossen. Het doel hiervan is om kleur in het leven te brengen – het welbevinden/welzijn van de inwoner te verbeteren door het hervinden van zingeving, het versterken van sociale contacten, activering en het verbeteren van de kwaliteit van het leven – waardoor ook de ervaren klachten kunnen verminderen. Welzijn op Recept sluit mooi aan bij het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Met een focus op wat er nog wél kan.

Inwoners in Amstelland kunnen zelf direct contact opnemen met de wijk- of welzijnscoaches van Participe, de welzijnsorganisatie in onze regio. Maar zorgverleners kunnen patiënten ook ‘verwijzen’. Vaak is een warme overdracht hierbij helpend!

Wil je meer weten over Welzijn op Recept kan je hiervoor contact opnemen met Antoinette van der Heijden (a.vanderheijden@amstellandzorg.nl of 06 – 16 600 200). Ook kunnen wij je in contact brengen met collega zorgprofessionals die al intensief samenwerken met het sociaal domein én met Welzijn op Recept!

Downloads

Sluiten