© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Zorgprogramma valpreventie

Naast het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is er het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) wat vooral uitgevoerd wordt door de gemeenten. In het GALA is valpreventie een belangrijk onderdeel.

De gemeente Amstelveen heeft het mandaat om de valpreventieketen in de hele Amstelland regio in te richten, samen met de partners in zorg- en sociaal domein, waaronder Amstelland Zorg.

Proces

Medio 2023 is een regionale projectleider (Angelien Borgdorff) samen met een domeinoverstijgende en multidisciplinaire projectgroep aan de slag gegaan om de huidige stand van zaken in kaart te brengen (wat is er al) en een regionale valpreventieketen toekomstbestendig in te richten. De regionale valpreventieketen volgt zoveel mogelijk de landelijke ketenaanpak van VeiligheidNL, maar wordt lokaal op maat gemaakt.

De belangrijkste vraag is eigenlijk: wie doet wat in elke fase van de keten: wie doet de opsporing, wie stelt de mate van valrisico vast, wie voert de valrisicobeoordeling uit? Maar ook: hoe communiceer je met elkaar en hoe richt je het cursusaanbod in voor de matig- en hoog-risicogroep. En, niet onbelangrijk, voorziet de gemeente in voldoende regulier beweegaanbod voor de laag-risicogroep en de mensen die na de beweegcursus blijvend willen bewegen. En hoe leid je mensen daar naartoe?

Veel zaken, zoals afspraken rond de valrisicobeoordeling, publiekscampagne en cursusaanbod kunnen regionaal afgesproken worden. Andere, meer uitvoerende taken, worden lokaal per gemeente afgesproken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.

Tijdspad

In juni 2024 zal de keten grotendeels ingekleurd zijn. Dan moet duidelijk zijn wie wat doet in elke fase van de keten en hoe men onderling samenwerkt en communiceert. Hopelijk hebben we dan meer duidelijkheid over de contractering en uitvoering van de valrisicobeoordeling bij de hoogrisicogroep.

In Q3 van dit jaar zal in elke gemeente een coördinator valpreventie vanuit het sociaal domein de lokale keten coördineren i.s.m. met de lokale partners.

Ondertussen zijn er al vitaliteitsochtenden georganiseerd in Ouder-Amstel, waarbij opsporing van valrisico, informatie geven en toeleiden naar beweegaanbod centraal stonden.

In het najaar van 2024 volgen er ook vitaliteitsbijeenkomsten in de andere Amstelland-gemeenten. Daarnaast wordt de jaarlijkse griepcampagne aangegrepen om in een aantal praktijken informatie te geven over het verlagen van valrisico.

In september 2024 wordt de landelijke publiekscampagne vanuit VeiligheidNL gelanceerd (“Ik sta sterk”). Dat is ook het moment waarop onze regionale en lokale communicatie gereed is met als slogan: “Ik sta sterk in Amstelland”.

Landelijke keten

De regionale valpreventieketen volgt zoveel mogelijk de landelijke ketenaanpak van VeiligheidNL. Op de website van VeiligheidNL is veel informatie te vinden waar wij gebruik van maken, zoals de valrisicotest en het bepalen van de mate van valrisico.

Ook informatie over de erkende beweeginterventies, zoals In Balans en Otago, zijn hier terug te vinden. VeiligheidNL organiseert de trainingen voor docenten die deze beweeginterventies geven.

Downloads

Veelgestelde vragen

  • Wie zitten er in de werkgroep?

Sluiten