© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

De Amstelland regio slaat de handen ineen: samenwerking Wet zorg en dwang

4 juni 2024

Amstelveen – juni 2024 – Goed nieuws voor zorgvragers met dementie of een gelijkgestelde aandoening in de regio Amstelland. Hun rechten worden door de komst van een regionaal en ambulant werkende Wet Zorg en Dwang-functionaris, of Wzd-functionaris, nog beter gewaarborgd. Dit is ook prettig voor alle thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken in de regio die onvrijwillige zorg mogen bieden volgens de wet. Zij kunnen per heden van deze regionale Wzd-functionaris gebruik maken.

De regionale Wzd-functionaris is een specifieke functionaris die binnen de wet zorg en dwang een rol heeft. “Heel prettig dat er in gezamenlijkheid duidelijke afspraken zijn gemaakt, voor zowel onze huisartsen als de zorgvrager met dementie”, zegt Jacomien de Jong, bestuurder van Amstelland Zorg.

Wet beschermt vrijheid van mensen met dementie

De Wzd-functionaris toetst of zorg waar een zorgvrager met de diagnose dementie zich tegen verzet, of waarbij er sprake is van vrijheidsbeperking, volgens de wettelijke vereisten wordt geleverd.

“Een spannende nieuwe stap om ambulant deze rol te gaan vervullen” aldus Nicole van Drumpt, specialist ouderengeneeskunde van Zonnehuisgroep Amstelland en één van de regionale Wzd-functionarissen.

Regionale Wzd-functionaris ook voor thuis

In Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Ouderkerk slaan Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland (VVT organisaties in de regio Amstelland) nu de handen ineen om voor alle zorgvragers in de thuissituatie de rol van Wzd-functionaris te vervullen. “Het is heel prettig dat met deze werkwijze ook de zorgvragers van de thuiszorgorganisaties worden ondersteund die geen eigen Wzd-functionaris hebben”, aldus Ellen Keulemans, directeur-bestuurder Zorggroep Aelsmeer.

Onvrijwillige zorg voorkomen voor alles

Het is de bedoeling de Wzd-functionaris zo min mogelijk in te schakelen. En juist zoveel mogelijk ervoor te zorgen dat de geleverde zorg vrijwillig is. De zorgverantwoordelijke heeft hier een belangrijke taak. Specialisten ouderengeneeskunde en verpleegkundig specialisten kennen de wet zeer goed en geven hierin advies. Zij zijn gekoppeld aan de huisartsenpraktijken. “Door in de regio samen op te trekken en regionale afspraken te maken, kunnen we gezamenlijk het langer thuis wonen zo goed mogelijk ondersteunen”, aldus Alice Veen-Bos, Manager Behandeling van Amstelring.

Samenwerking

Door de intensieve samenwerking in de regio Amstelland van onder meer Brentano, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelland Zorg, Zorggroep Aelsmeer en Huisartsen Coöperatie Amstelland is de regionale Wzd-functionaris tot stand gekomen. “We zetten ons in om samen de wijk te versterken. Heel fijn dat we als professionals elkaar altijd kunnen vinden in Amstelland”, aldus Charlotte van der Hulst, Verpleegkundig Specialist bij Brentano en ook één van de regionale Wzd-functionarissen.

Meer nieuws lezen?

Sluiten