© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Amstelveen op weg naar één ingang en werkwijze voor wijkverpleging

17 april 2023

De vraag om wijkverpleging neemt toe. Om meer cliënten te kunnen bedienen bundelen de Amstelveense zorgaanbieders Brentano, Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelland en Amstelland Zorg de krachten. Het doel: scherper indiceren en de gezamenlijke capaciteit beter benutten. Daarnaast gaan de partijen er samen voor zorgen dat verwijzers, zoals huisartsen en ziekenhuizen, en cliënten minder tijd kwijt zijn met het vinden van beschikbare wijkverpleging. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door Zorg en Zekerheid.

Om beter te voldoen aan de vraag wisten zorgprofessionals van Brentano, Amstelring en de Zonnehuisgroep elkaar al te vinden. Wijkverpleegkundige Marieke van Veen van Amstelring: “De werkdruk is hoog. Om goede zorg te kunnen leveren is samenwerken essentieel.” De komende tijd krijgt deze samenwerking verder vorm, is er financiering gevonden en zijn er ook op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt met de Amstelveense huisartsen, vertegenwoordigd door Amstelland Zorg.

Eén ingang voor huisartsen en één werkwijze

De organisaties kennen elkaar goed en werken op verschillende gebieden samen. Deze samenwerking wordt steeds intensiever, zo blijkt bijvoorbeeld uit de gezamenlijke regiovisie, en krijgt nu verder vorm met één ingang en één werkwijze van zorgbemiddeling voor huisartsen en cliënten. De inzet van zorg en technologische ondersteuning wordt uniform, de actuele beschikbaarheid van verpleging en verzorging zoveel mogelijk transparant en knelpunten worden opgelost.

Michiel Wassenaar, directeur Thuis en herstel van Zonnehuisgroep Amstelland, is blij met de samenwerking: “Met elkaar willen we de kwaliteit en toegankelijkheid van wijkverpleging blijven garanderen. We helpen verwijzers in het zoeken naar zorg en kunnen op deze manier slimmer omgaan met vraag en aanbod. Bijzonder dat de eerste stappen hiertoe al door onze zorgprofessionals waren gezet. Mede dankzij een subsidieregeling en een bijdrage van Zorg en Zekerheid kunnen we hierin doorpakken.”

Gezamenlijke visie

Vanuit de regiovisie is gekozen voor het zogenaamde 5-fasenmodel. Hierbij ligt de nadruk op zelfstandigheid en zo min mogelijk professionele zorg nodig door de inzet van hulpmiddelen, naasten en andere instanties. De basis is een eenduidige inschatting bij elke zorgvraag wat de cliënt zelf kan. Gezamenlijk wordt scherper gekeken naar wat nodig is vanuit wijkverpleging: met hulpmiddelen zoals druppelbril, medicijndispensers en beeldbellen kunnen cliënten langer hun autonomie bewaren. Cliënten kunnen gebruikmaken van zorg die werkelijk aansluit bij hun persoonlijke situatie. Deze zorg wordt vervolgens vanuit de gezamenlijke capaciteit aangeboden.’

Bron: Zorg en Zekerheid

Meer nieuws lezen?

Sluiten