© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Het sociale benaderingsteam dementie Amstelveen heeft plaats voor nieuwe deelnemers!

8 juni 2023

Wij ondersteunen de mens met dementie of in het voorstadium ervan. Dementie is een ontwrichtende ziekte en heeft een enorme impact op het dagelijks leven. Dingen die voorheen de dag en het leven vulden en de moeite waard maakten, komen onder druk te staan (binnenwereld).  Ook relaties en de plek in de samenleving worden ingewikkelder (buitenwereld). Het huidige aanbod richt zich met name op de ziekte, niet op de binnen- en buitenwereld.

Na de diagnose blijven rollen voor iemand even belangrijk, maar komt er een rol bij: dementiepatiënt. En dan gebeurt er iets vreemds: de omgeving kijkt vooral naar de rol van dementiepatiënt. Er is professionele ondersteuning voor de patiëntrol, maar niet voor de andere rollen, terwijl daar grote behoefte aan is. Ieder mens heeft meerdere sociale rollen. Die maken wie je bent. Na de diagnose blijven die rollen even belangrijk, maar wordt het door de dementie moeilijker die uit te oefenen. Iemand wordt minder ouder, minder partner, minder vriend, minder werknemer, minder teamgenoot, minder hobby, minder…

De Sociale Benadering Dementie creëert weer ruimte voor de andere rollen uit het dagelijks leven. Door het stimuleren van de rollen en het vergroten van het netwerk, krijgt iemand zijn plek in de samenleving terug en ontstaan er nieuwe rollen. Iemand wordt weer moeder, weer vader, weer vriend, weer collega, weer teamgenoot, weer…Het team sociale benadering werkt hierin samen met vrijwilligers en casemanagers, en draagt zo bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven.

  • Thuiswonende ouderen, met partner of alleenwonend 
  • Met vergeetachtigheid, verwardheid en sociale kwetsbaarheid
  • Thema’s waarmee iemand te maken krijgt: Zingevingsvraagstuk, zelfvertrouwen, sociale relaties staan onder druk, sociale rollen veranderen of verdwijnen.

Aanmelden

Kijk voor meer informatie op socialebenadering.nl – voor aanmeldingen of meer informatie: neem contact op met het sociale benaderingsteam Amstelveen: sbteam-amstelveen@socialebenadering.nl

Meer nieuws lezen?

Sluiten