© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Overlegtafel Alliantie Ouderenzorg gaat door in een andere vorm

19 maart 2024

De overlegtafel Alliantie Ouderenzorg heeft ons de afgelopen jaren veel gebracht. Uit de GPO’s is ‘Een ingang wijkverpleging’ voortgekomen en heeft de wet zorg en dwang vorm gekregen. Ook de goedbezochte en goed waardeerde tweejaarlijkse bijeenkomsten over Wijkgericht werken zijn een resultaat van de Alliantie. En zo zijn er nog talloze kleine en grote resultaten te benoemen die zijn behaald door met de verschillende organisaties op het gebied van ouderenzorg bij elkaar te zitten.

De Alliantie Ouderenzorg wordt in de huidige vorm opgeheven en gaat door in de regionale thematafel Ouderen van de Sigra. Deze thematafel valt binnen de nieuwe regionale overlegstructuur waar alle zorg- en welzijnspartijen uit de regio met elkaar aan tafel zitten, en waar het realiseren van de grote uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn onderdeel van de opdracht is. De leidraad hiervoor zijn de grote landelijke akkoorden: IZA, het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De tweejaarlijkse bijeenkomsten Wijkgericht werken gaan door en hier wordt ook de verbinding met de thematafel gelegd. Allerlei professionals op het gebied van ouderenzorg in de regio komen hier samen en hebben dagelijks te maken met de uitdagingen in de gezondheidszorg. Hier wordt de verbinding gelegd tussen de praktijk en de plannen. Het wijkgericht werken gaat fungeren als een klankbord voor de thematafel, maar ook als aanjager voor projecten.

Wil jij ook een stem hebben in de ontwikkelingen in de zorg voor thuiswonende ouderen? Kom dan naar de, geaccrediteerde, bijeenkomsten Wijkgericht werken. De eerstvolgende staat gepland op 2 april: aanmeldlink.

Vragen? Neem contact op met programmamanager ouderen Elianne Vink, via e.vink@amstellandzorg.nl.

Meer nieuws lezen?

Sluiten