© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

OTAGO-interventie door Zorg&Zekerheid tot 1 mei wel ingekocht

18 januari 2024

Er is landelijk veel onduidelijk over de inkoop van de individuele OTAGO-interventie op korte termijn en vanuit de Zvw. In afwachting van een nadere duiding door ZiNL (voor 1 mei 2024) van de valpreventieve beweeginterventies is het aan de individuele zorgverzekeraars om te bepalen of vergoeding van een valpreventieve beweeginterventie mogelijk is. Zorg en Zekerheid heeft besloten de individuele OTAGO- interventie in ieder geval tot 1 mei wel in te kopen bij fysio- en oefentherapeuten.

Per 1 januari 2024 is de vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet mogelijk van valpreventieve beweeginterventies voor personen met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Eind vorig jaar is er onduidelijkheid gerezen over de vraag welke valpreventieve beweeginterventies, passend bij de doelgroep hoog risico met onderliggende problemen, vergoed mogen worden uit de Zorgverzekeringswet. Om die reden heeft ZN aan het Zorginstituut om een nadere duiding hierover gevraagd. Het Zorginstituut komt vóór 1 mei 2024 met verheldering op dit vraagstuk.

Tot die periode is het aan de individuele zorgverzekeraar om te bepalen of vergoeding van een valpreventieve beweeginterventie mogelijk is. Zorg en Zekerheid heeft besloten de individuele OTAGO-interventie wel in te kopen bij fysio- en oefentherapeuten. Het ZiNL heeft in haar duiding aangegeven de trainingsprogramma’s (waaronder OTAGO) generiek te beoordelen als effectieve zorg. Tevens dat het als verzekerde zorg kan worden aangemerkt wanneer er sprake is van onderliggend of bijkomend lijden, waardoor de competenties van een fysio- of oefentherapeut zijn vereist. In onze ogen voldoet OTAGO individueel hieraan. Tot een nadere duiding van het ZiNL anders aangeeft, is dit waar Zorg en Zekerheid zich aan vasthoudt. De inkoop zal plaatsvinden bij reeds gecontracteerde praktijken middels een addendum op de bestaande Zorgovereenkomst.

Meer nieuws lezen?

Sluiten