© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Peildatum afstemmingsvergoeding Q3 1 juli

3 juli 2023

Per 1 juli 2023 worden de patiënten aantallen vastgesteld voor de afstemmingsvergoeding over Q3.

Welke patiënten tellen mee voor de (hoogte van de) afstemmingsvergoeding?

De patiënten die meetellen voor de afstemmingsvergoeding zijn alle chronische patiënten – DM II, astma/COPD of CVRM (HVZ/VVR) – die in Portavita staan. Het is belangrijk dat deze patiënten correct geregistreerd staan in Portavita. Dit betekent dat de diagnose ingevuld moet zijn en dat deelname aan ketenzorg aangevinkt moet staan als “ja”. Dit is van groot belang voor een goede behandeling van uw patiënten in de ketenzorg.

Wat is de afstemmingsvergoeding?

Allereerst is de vergoeding bedoeld voor patiëntgebonden overlegtijd voor deelnemende zorgprofessionals binnen het WSV, zoals multidisciplinair overleg (MDO). Dit betreft overleg over de ketenzorg patiënten.  Daarnaast kan de vergoeding worden ingezet voor het verhogen van de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld voor deelname aan spiegelavonden en het bespreken van benchmark informatie.

Uitbetaling

Medio juli zullen de vergoedingen over kwartaal 2 en 3 uitgekeerd, mits u de overeenkomst met Stichting Amstelland Zorg heeft ondertekend.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met, Clara Mulder (c.mulder@amstellandzorg.nl) en Christina Loots (c.loots@amstellandzorg.nl)

Meer nieuws lezen?

Sluiten