© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Regio Amstelland: Resultaten samenwerking rond Wet zorg en dwang

3 juli 2024

Sinds de start van het project Wet zorg en dwang in de thuissituatie zijn diverse resultaten behaald:

  • Een gezamenlijke handreiking is opgeleverd.
  • Er is een geaccrediteerde scholing in de vorm van een wijkbijeenkomst georganiseerd over de Wet zorg en dwang. Professionals vanuit de VVT, het sociaal domein en de eerstelijn waren hierbij aanwezig.
  • In diezelfde wijkbijeenkomst zijn lokale werkafspraken gemaakt over de taakverdeling.
  • Er zijn afspraken gemaakt over wie de rol van Wzd-functionaris op zich neemt bij Brentano, Amstelring en Zonnehuisgroep Amstelland. De wijksamenwerkingsverbanden hebben een dergelijke functionaris tot zijn beschikking. Zie hiervoor ook het persbericht.

Bekijk de kennisbank voor meer informatie over de Wet zorg en dwang.

Meer nieuws lezen?

Sluiten