© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Sociale benadering Dementie

5 mei 2022

De kern van de Sociale Benadering Dementie is dat mensen met dementie vooral als mensen worden gezien en niet als patiënten. Dementie is een ontwrichtende ziekte met grote impact op het leven van betrokkenen. Het raakt zowel het levensperspectief, als het dagelijkse leven van mensen met dementie en hun naasten diepgaand. De ondersteuning bij dementie kent een medische-en verpleegkundige traditie. Dat is gerechtvaardigd; zorg en medische begeleiding zijn hard nodig. Wie met dementie leeft weet dat er daarnaast ook behoefte is aan aandacht voor de impact van de ziekte op de persoonlijke leefwereld en het gewone dagelijkse leven van betrokkenen. Het is geen kwestie van ziekte of leefwereld, maar van een combinatie, van een wisselwerking tussen beiden.

Het leven van mensen met dementie verandert niet alleen door de ziekte, maar ook door hoe de omgeving naar hen kijkt. Dit heeft te maken met beeldvorming, met hoe we in de zorg en samenleving over dementie en mensen met dementie denken. Dementie is daarom niet alleen een hersenziekte, het is ook een sociaal verschijnsel. De sociale omgeving werkt net zo sturend als de ziekte zelf. De ziekte en het sociale zijn geen keurig gescheiden domeinen, ze beïnvloeden elkaar en staan in voortdurende wisselwerking. Deze wisselwerking heeft gevolgen voor hoe iemand functioneert en dat heeft een enorme impact op het zelfvertrouwen.

De Sociale Benadering Dementie focust zich op het samenspel tussen ziekte, hoe betrokkenen met de veranderingen van de ziekte omgaan en de reacties van de omgeving. Deze komt voort uit onderzoek van Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie. We proberen de negatieve spiraal (collusie) te doorbreken en op die manier het zelfvertrouwen en eigen regie te herstellen. De leefwereld van personen met dementie en hun naasten wordt centraal gesteld. Zij worstelen inderdaad met de gevolgen van de dementie, maar nog meer met die constante wisselwerking tussen de ziekte, zichzelf en de omgeving. Er is behoefte aan een goede ondersteuning om steeds opnieuw een brug te kunnen slaan naar het gewone dagelijkse leven en daarnaast ook voor te bereiden op een toekomst die steeds ingewikkelder zal worden. Op deze manier worden mensen met dementie en hun geliefden niet alleen tijdig beter bijgestaan, maar kunnen ook zorg en medische begeleiding worden afgebouwd.

Mensen met dementie willen niet beziggehouden worden, maar willen (net als ieder mens) nuttig bezig zijn, ergens een bijdrage aan leveren en activiteiten doen die aansluiten bij hun eigen interesses en talenten. Ze hebben behoefte aan persoonsgerichte zinvolle bezigheden. In plaats van buiten de leefwereld te zoeken naar oplossingen voor afzonderlijke problemen, zoals bijvoorbeeld dagopvang, zoeken we gezamenlijk naar passende manieren van ondersteuning en zingeving binnen de eigen leefwereld. Ondanks de beperkingen van de ziekte.

De Sociale Benadering Dementie geeft ruimte, zonder deze op te vullen. We bouwen dus geen muur van veiligheid rondom de persoon met dementie, maar helpen de sociale omgeving mee te veranderen zodat het zelfvertrouwen kan groeien en de volledige eigen identiteit kan worden hersteld. Onze beweging: van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen.

De Sociale benadering Dementie in Amstelveen

In de regio Amstelland werken de gemeente Amstelveen, Zorg en Zekerheid, Participe Amstelland, Stichting Amstelring, Stichting Brentano en Zonnehuisgroep Amstelland vier jaar samen aan de Sociale Benadering Dementie in Amstelveen. Via de zogenoemde “social trial” (of proef) krijgt een inwoner met dementie (en naasten) zorg en ondersteuning op maat volgens de Sociale Benadering Dementie, zodat zij langer en prettiger thuis kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. De gevolgen van vergeetachtigheid op het dagelijks leven staan daarin centraal (en niet de ziekte zelf). Het team helpt mensen met dementie het zelfvertrouwen te herstellen en weer regie over het leven te krijgen. Het SBD-team ondersteunt intensief en verwacht wordt dat dit niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van leven, maar ook aan lagere kosten voor de zorg.

Ondersteuning

  • Het SBD-team biedt individuele ondersteuning; iedere deelnemer wordt op basis van persoonlijke match gekoppeld aan één SBD-teamlid
  • Het betrokken SBD-teamlid kan een beroep doen op de andere expertises binnen het team wanneer dit nodig is
  • Een SBD-teamlid biedt tussen de 1,5-3 uur SBD-ondersteuning per week per deelnemer, afhankelijk van de fase van dementie
  • Hoofdfocus ligt op de wijken Keizer Karelpark, Groenelaan en Waardhuizen Middenhoven. Deelnemers uit andere wijken gaat in overleg

Inclusieve criteria:

  • Thuiswonende ouderen, met partner of alleenwonend
  • Aanwezigheid van verward gedrag of vergeetachtigheid of (een vermoeden van) dementie, al dan niet gediagnosticeerd
  • Iemand past in één van de eerste vier fasen van de ontwikkeling van dementie: 1. Er hapert iets – 2. Groeiend besef: het is dementie – 3. Dagelijks leven met dementie – 4. Dagelijks leven onder druk

Exclusieve criteria

Mensen die voldoen aan één van de volgende exclusie criteria worden uitgesloten:

  • Ernstige psychiatrische gedragsproblemen
  • Aanwezigheid Wlz-indicatie (in dat geval wordt SBD-ondersteuning vanuit de Wlz gefinancierd).

Aanmelden

Aanmelden voor ondersteuning door het SBD-team Amstelveen kan via sbteam-amstelveen@socialebenadering.nl. Vernoem hierbij een korte situatieschets en de persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer) van een potentiële deelnemer, verwijzer en eventueel van een naaste. Het SBD-team neemt dan contact op met de verwijzer en zij bespreken samen de vervolgstappen.

Meer nieuws lezen?

Sluiten