© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Update Valpreventie: Valpreventie keten on the go

12 juni 2024

In de gemeentes vallend onder Amstelland is de inrichting van de valpreventie keten volop in ontwikkeling. Afgelopen maanden is vooral besproken wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft in de domeinoverstijgende valpreventieketen. Zo wordt steeds duidelijker hoe de klantreis door de keten er uit ziet en wat er van eenieder verwacht wordt. 

Partijen in het sociaal domein hebben een belangrijke taak in het opsporen van valrisico, bepalen van de mate van het risico en het bieden van beweeginterventies aan de matig risicogroep. Zij bewaken ook dat er voldoende beweegaanbod is waardoor mensen blijven bewegen na de beweeginterventie en de laag-risicogroep vitaal blijft. De eerste vitaliteitsbijeenkomsten zijn georganiseerd, waarbij mensen met verhoogd valrisico zijn opgespoord en toegeleid naar geschikt beweegaanbod. In het najaar volgen er meer, o.a. tijdens de valpreventieweek van 30 sept. tot 6 okt. Ook zullen medewerkers uit het sociaal domein (Participe, Coherente, Teamsportservice) in het najaar in een aantal praktijken aanwezig zijn om tijdens de griepcampagne informatie mee te geven over het verkleinen van valrisico. 

Valrisicobeoordeling

Over de contractering van de valrisicobeoordeling, die bij de hoog-risicogroep wordt afgenomen door een fysiotherapeut en/of een huisarts, is nog geen volledige zekerheid. Amstelland Zorg is voornemend om deze te contracteren mits de mono-disciplines en de ALV van Amstelland Zorg daarmee akkoord gaan. Het besluit hierover wordt in juni genomen. Daarna kan het declaratieverkeer ingericht worden en volgt een pilot om hiermee te experimenteren.

Registratie valpreventie in het HIS

Het NHG heeft episodecode L49.01 aangewezen om in het HIS te noteren als er sprake is van valpreventie. In deze episode noteer je de interventies voor val- en osteoporosepreventie. Zodra je bijv. een verhoogd valrisico signaleert of iemand het spreekuur bezoekt na een val, dan kun je deze episode gebruiken.

Meer nieuws lezen?

Sluiten