© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Zo houdt Amstelveen toegang tot de huisarts

8 april 2024

Het komt helaas steeds vaker voor dat een inwoner geen huisarts kan vinden, ook in Amstelveen. Regio organisatie Amstelland Zorg, de Huisartsen Coöperatie Amstelland, de gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid werken al enige tijd samen om dit probleem op te lossen. Inmiddels zijn er stappen gezet om de zorg voor alle inwoners beschikbaar te houden.

“We zijn in 2021 begonnen met een onderzoek”, vertelt Jacomien de Jong, bestuurder bij  Amstelland Zorg. “Hierin hebben we de huidige en toekomstige zorgvraag in kaart gebracht. Hoeveel inwoners verwachten we in de regio? Ook is gekeken wat er nodig is om goede en gezonde huisartsenzorg te kunnen blijven bieden.” Alles is verwerkt in een plan, met stappen voor de korte en middellange termijn. Iedereen heeft hierbij eigen taken. Dat geldt voor de zorgverzekeraar, voor de gemeente en voor de huisartsen.”

Dure praktijkruimte

Een probleem waar huisartsen tegenaan lopen, is het gebrek aan praktijkruimte en de hoge kosten. “Het Ministerie van VWS bepaalt hoeveel geld een huisarts hiervoor krijgt”, legt Jacomien de Jong uit. “In Amstelveen is het veel duurder om een praktijk te huren of kopen dus dat geld uit Den Haag is niet genoeg. Veel startende huisartsen kunnen die kosten niet opbrengen. Daarom zijn we heel blij dat de gemeente Amstelveen eind maart bekend heeft gemaakt dat zij actief gaan helpen bij praktijkruimte voor huisartsen. De focus ligt op nieuwbouwwijken en wijken met kwetsbare inwoners.”

Hulp voor de huisarts

Ook zorgverzekeraar en zorgkantoor Zorg en Zekerheid pakt zijn taken op. “Wij geloven dat samenwerking de huisarts kan helpen”, vertelt seniorzorginkoper Inge Huernink. “Zo kun je de zorg beter afstemmen op de situatie van de patiënt. Zorg en Zekerheid investeert naast samenwerking met andere zorgverleners in de wijk ook in praktijkondersteuners. Die kunnen taken van de huisarts overnemen. We helpen huisartsen in de regio Amstelland financieel met het opleiden van assistenten. Dat levert de huisarts meer tijd op. En we bieden een vergoeding voor huisartsen die een nieuwe praktijk starten of een verouderde praktijk overnemen.”

Goed is ook de ondersteuning door de multidisciplinaire regio-organisatie Amstelland Zorg. “Die helpt de huisarts maar ook de fysiotherapeut, apotheker en diëtist”, vertelt Jacomien de Jong. “Bijvoorbeeld door managementtaken over te nemen. Ook begeleiden ze bij innovatie. Zo kunnen zorgverleners écht met ons vak bezig zijn. Want dat is heel mooi én goed om te doen.”

Zorg én hulp op de juiste plek

Amstelland Zorg helpt zorgverleners nog beter met elkaar samen te werken. “Zo krijgen mensen écht de juiste zorg en hulp op de juiste plek”, vervolgt Jacomien de Jong. “Soms verwijzen we mensen door naar een wijk- of buurtsportcoach. Als ze komen voor een niet-medisch probleem, zoals alleen zijn of geldzorgen. Of als hun lichamelijke klachten zijn ontstaan door een niet-lichamelijk probleem. Net zoals we dat bij het ziekenhuis doen, kunnen we mensen rechtstreeks via ZorgDomein doorverwijzen naar Participe. Zo word je gezonder zonder medische (be)handeling. En wij krijgen meer tijd voor patiënten die wel medische zorg nodig hebben.”

Meer nieuws lezen?

Sluiten