© 2022 Amstelland Zorg

Zorgprogramma persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is de visie waaruit wij de 1e lijnzorg willen leveren. Persoonsgerichte gezondheid is ons uitgangspunt en we houden (waar mogelijk) de regie bij de patiënt en coördineren samen de zorg die nodig is. Het programma persoonsgerichte zorg is er op gericht deze visie op de zorg regio breed te implementeren, verder te ontwikkelen en te onderhouden.

Binnen dit programma starten we met een brede implementatie van verschillende methode en technieken die er voor zorgen dat alle aangesloten zorg professionals vanuit de visie persoonsgerichte zorg kunnen werken.

Wat is de doelstelling?

Over 5 jaar hebben we het volgende gerealiseerd:

  • Alle zorgprofessionals hebben toegang gekregen tot scholing voor persoonsgerichte zorg
  • We stimuleren elk zorgprofessionals in de 1e lijn zoveel mogelijk om vanuit de filosofie van persoonsgerichte zorg te werken.
  • Nieuwkomers worden getraind en begeleid in deze werkwijze
  • We zien de 1e resultaten op de Quadruple Aim in de vorm van: uitstellen van zwaardere zorg, meer regie bij de patiënt, verbeterde kwaliteit en samenhang van de zorg, juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek en tevreden zorgverleners.
persoonsgerichte zorg

Voor wie is het?

Alle aangesloten zorg professionals in de regio Amstelland.

Waarom is het belangrijk?

Zorgvragen worden in de 1e lijn complexer en waar mogelijk moet de patiënt in de lead zijn. Een brede kijk op gezondheid, waarbij de patiënt meer is dan zijn ziekte, wordt steeds belangrijker. En het besef, dat zorgvragen niet altijd in het medische domein opgelost hoeven te worden, groeit. De filosofie van Persoonsgerichte Zorg past hierbij en willen we in de hele regio uitdragen.

Sluiten