© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Afstemmingsvergoeding: let op registratie en uitvraag van praktijken

14 maart 2023

In de week van 13 maart staan gesprekken met de fiscalist gepland om de BTW kwestie rondom de afstemmingsvergoeding te bespreken. We spreken dan met dezelfde adviseur die in tijden van de AZ BV ook het BTW probleem verholpen heeft. We informeren jullie daarna zo snel mogelijk over de uitkomsten van het gesprek.

Verder heeft Amstelland Zorg een akkoord op de begroting gekregen en weten we nu het exacte bedrag voor de afstemmingsvergoeding. Er is nog wel een discussie gaande over de eventueel teveel ontvangen afstemmingsvergoeding in 2022 door sommige praktijken. Het lijkt erop, dat een aantal praktijken vorig jaar naast de actieve patiënten in de ketenzorg ook de inactieve patiënten heeft meegeteld en daarmee teveel afstemmingsvergoeding ontvangen heeft. Dit is al eerder in de ALV van de HCA toegelicht. De praktijkconsultenten zijn nu verder onderzoek aan het doen of dit ook echt het geval is en zo ja voor welke praktijken.

Te doen voor de praktijk:
Om het vraagstuk van eventueel teveel betaalde afstemmingsvergoeding in 2022 verder te analyseren willen we praktijken vragen om aan te geven hoeveel ketenzorg ze per keten in 2022 bij Zorg en Zekerheid opgegeven hebben. Zouden jullie deze informatie naar Clara willen mailen (C.mulder@amstellandzorg.nl)

Dezelfde gegevens vragen we ook bij Zorg en Zekerheid op om te kijken of daar verschillen tussen zitten. Let op! Wil je niet dat Zorg en Zekerheid deze gegeven met ons deelt laat het ons dan weten.

Verder is het belangrijk dat je als praktijk je ketenzorg patiënten goed in Portavita registreert. Heb je hier vragen over of ondersteuning bij nodig? Bel dan met Clara of Christina. Zij helpen je hier graag bij.

Meer nieuws lezen?

Sluiten