© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Huisartsen tevreden over de pilot één ingang wijkzorg Amstelveen

19 februari 2024

Goed nieuws! De aanvraag bij het IZA wijkfonds voor de voortzetting van het project één ingang wijkzorg in 2024 is goedgekeurd. Dat betekent dat er voor 2024 financiering is om het project voort te zetten en uit te breiden. In dit bericht ook meer informatie over de resultaten van de pilot.

Pilot

Vanaf oktober is het voor aanvragers van wijkzorg van Amstelveen mogelijk om de aanvraag via een digitaal formulier in te dienen bij wijkzorgamstelveen.nl. In december is er een evaluatie geweest van deze pilot. In het vervolg van het project wordt een aantal zaken vanuit deze evaluatie verder opgepakt.

Terugkoppeling evaluatie

Huisartsen geven aan positief te zijn over de pilot. Ze vinden de werkwijze efficiënt en eenvoudig. Wel zouden ze liever via ZorgDomein verwijzen.

Er zijn ook nog verbeteringen mogelijk in de informatie die via het aanmeldformulier aangeleverd moet worden. Enerzijds willen de huisartsenpraktijken de informatie beknopt houden, anderzijds hebben de wijkteams behoefte aan meer informatie. Ook is het zoeken naar hoe de wijkverpleegkundige in regie kan blijven bij het invullen van de zorgvraag. Het persoonlijk telefonisch contact onderling over de aanvraag wordt belangrijk gevonden.

Daarnaast is een verbeterpunt dat niet alle aanvragen van huisartsenpraktijken via het aanmeldformulier binnenkomen. Ook zijn niet alle huisartsenpraktijken in de middag goed bereikbaar voor de terugkoppeling over de aanvraag.

Voor de wijkzorg is de pilot een hele nieuwe werkwijze. De wijkverpleegkundigen komen iedere werkdag via Teams bij elkaar om de aanvragen te bespreken en te verdelen. Voor hen geldt enerzijds dat ze met een heleboel nieuwe collega’s kunnen samenwerken, wat ze heel prettig vinden. Anderzijds is deze nieuwe werkwijze wel erg schakelen. De zorgbemiddeling is nu bij de wijkverpleegkundigen komen te liggen, wat voor velen extra werk is. En ook is het zoeken naar de juiste balans van inbellen op het juiste tijdstip (ook op vrije dagen).

Hoe verder?

Voor 2024 worden in het project vier projectlijnen opgepakt. In elke lijn wordt ook gewerkt aan structurele borging. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de werkwijze op zichzelf staat en niet meer afhankelijk is van projectsubsidie en externe projectleiders. De 4 projectlijnen zijn:

1. Processen en ICT verbeteren

In 2023 is in zeer korte tijd de website en de nieuwe wijze van aanmelden ontwikkeld. Voor de thuiszorgteams betekent dit een hele grote verandering. In deze projectlijn wordt aandacht besteed aan het verder verbeteren van de werkprocessen en de ICT.

2. Samenwerking verbeteren tussen de wijkzorgteams

Voor de wijkzorgteams betekent de nieuwe werkwijze een andere manier van werken. Ze worden niet meer tijdens hun route gebeld over nieuwe aanvragen, ze bellen elke werkdag in en verdelen op die manier het werk. Ze bellen met een terugkoppeling naar de verwijzer. Dit heeft aandacht nodig om het goed te laten werken. Dit wordt opgepakt in projectlijn 2. 

3. Uitbreiding casemanagement en verpleegtechnische zorg

Er is besloten om in 2024 uit te breiden in het aanbod van diensten met casemanagement en verpleegtechnische zorg. Voor uitbreiding van gebied of uitbreiding van andere thuiszorgorganisaties is het nog te vroeg volgens de VVT’s. Door de zeer korte ontwikkeltijd in aanloop naar de pilot valt er eerst achter de schermen bij de VVT’s nog veel te optimaliseren voordat andere uitbreiding aan de orde kan zijn.

4. Uniforme werkwijze van indiceren en verwijzen

In de 4e projectlijn wordt verder aandacht besteed aan een uniforme wijze van indiceren en de manier van verwijzen.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie over het project en het aanmeldformulier: https://www.wijkzorgamstelveen.nl/.

Meer nieuws lezen?

Sluiten