© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

ICT-ontwikkelingen: NIS van HealthConnected

30 mei 2024

Amstelland Zorg voert momenteel contractonderhandelingen met HealthConnected voor de levering van het Netwerk Informatie Systeem (NIS). Onze collega’s in Amsterdam (ROHA) en Kennemerland hebben eveneens voor het NIS van HealthConnected gekozen. We streven ernaar om gezamenlijk de verdere ontwikkeling van het NIS te realiseren.

Het NIS gaat in oktober live. De intentie is om op termijn uit te breiden van keten- naar netwerkzorg. Naast het registreren van ketenzorg en verwijzen naar ketenzorgpartners biedt het systeem namelijk de mogelijkheid om via een chatfunctie met andere zorgverleners te communiceren en relevante data te delen. In de toekomst kunnen zelfmetingen worden gedeeld en kunnen patiënten (of mantelzorgers) worden betrokken bij de zorgplanning. Momenteel worden er verwerkingsafspraken gemaakt met alle betrokken partijen.

Portavita

Het Keten Informatie Systeem (KIS) Portavita komt te vervallen. De Ozis-koppeling tussen Portavita en het HIS wordt landelijk uitgefaseerd. Verschillende praktijken registreren de ketenzorg nu al in het HIS. Op dit moment wordt niet alle data uit Portavita in het HIS opgeslagen. Amstelland Zorg is op de achtergrond de mogelijkheden aan het onderzoeken om alle data uit Portavita naar het HIS of NIS over te brengen.

Tot oktober dient er verwezen te worden naar diëtisten en optometristen via ZorgDomein. Handleidingen ter ondersteuning worden hiervoor ontwikkeld en gedeeld.

Contact

Bij vragen is het mogelijk om contact op te nemen met ICT@amstellandzorg.nl.

Meer nieuws lezen?

Sluiten