© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Proces en tijdlijn Governance

31 augustus 2022

Als Stichting Amstelland Zorg versterken wij in een multidisciplinaire samenwerken de eerstelijns zorgverlening met verander- en organisatiekracht in de regio. In nauwe samenwerking met de wijksamenwerkingsverbanden in de regio verbinden en ondersteunen wij bij het bieden van wijk- en persoonsgerichte zorg.

Met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), verzoek tot aansluiting andere 1e lijns partijen en het advies om na 3 jaar de governance te evalueren, volgt een logisch moment om de bestaande wijze van organiseren (ofwel onze governance) binnen de stichting Amstelland Zorg onder de loep te nemen en te kijken of de wijze waarop wij deze bij oprichting hebben bedacht nog aansluit op onze ambities, de manier waarop wij werken en de actualiteit van regelgeving.

Om deze herijking te begeleiden hebben wij ondersteuning gevraagd van TwynstraGudde. Samen met TwynstraGudde (adviseurs Paul Boon en Douwe Hatenboer) zullen wij dit jaar een zorgvuldig proces doorlopen om zo onze governance waar dat wenselijk is te actualiseren.

Proces en stappen

De komende periode worden de volgende stappen doorlopen:

 • Juli – Augustus: Interviewronde.
  Een belangrijk uitgangspunt is dat de structuur aansluit bij onze missie en visie. De adviseurs van TwynstraGudde nemen in de maanden juli en augustus diverse interviews af om te kijken hoe inbreng nu geregeld is en welke aandachtspunten er zijn.

 • September: uitgangspunten voor een herijking.
  TwynstraGudde vat de conclusies van de interviews samen en analyseert de wensen die in de gesprekken aanbod zijn gekomen. Van hieruit volgt een eerste conceptherijking welke ter aanvulling met het bestuur wordt doorgenomen.

 • Oktober: inloopsessies nieuwe governance.
  In oktober organiseren wij vervolgens een tweetal inloopsessies waarin de concepten van de geactualiseerde organisatiewijze ter toelichting voorliggen. Deze sessies zijn bedoeld om verduidelijkende vragen te stellen, waarbij de deelnemersraad en de mono-besturen van harte welkom zijn. De planning van deze inloopsessies proberen wij zo snel mogelijk op te pakken, zodat de momenten tijdig bekend zijn.

 • November: Besluitvorming.
  Na het doorlopen van deze stappen liggen de definitieve uitkomsten voor in de algemene ledenvergaderingen van de monobesturen. Nadat deze besluitvormingsprocessen doorlopen zijn kan vervolgens de formele afhandeling plaatsvinden in het bestuur van de stichting Amstelland Zorg. Op deze wijze verwachten wij uiterlijk eind dit jaar een herijking door te voeren.

Bovenstaande stappen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de uitkomsten. Mocht het vooraf vragen oproepen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Petra. p.kok@amstellandzorg.nl. Zij kan je verder helpen.

Meer nieuws lezen?

Sluiten