© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar Nieuws

Voortgang Pilot POH GGZ Jeugd in Amstelveen

14 november 2022

Eind september hebben we de 2e kwartaal evaluatie gehad van de pilot POH GGZ Jeugd. We zijn vanaf oktober 2021 bezig met deze pilot, waarbij een POH GGZ Jeugd vanuit Arkin wordt gedeta-cheerd en ingezet bij de huisartsenpraktijk.

De deelnemende praktijken zijn erg tevreden over de inzet van de POH GGZ Jeugd. Met de inzet van de POH is er meer tijd voor de patiënt, meer tijd voor de intake en voor onderzoek naar wat er aan de hand is. Daarbij heeft de POH meer tijd om de sociale kaart te leren kennen en heeft contact met de jeugdhulpverleners van de gemeente. De huisarts ervaart de POH als een welkome sparringpart-ner. Natuurlijk zijn niet alle problemen direct opgelost. Wachtlijsten voor complexe zorgvragen zijn niet direct weg. Wel is vanuit deze pilot contact met de gemeente om gezamenlijk het belang voor actie hierop te benadrukken.

Enkele feitjes uit de pilot:

· Gemiddeld wordt een traject met een jongere binnen 2 consulten afgerond

· Zo’n 95% van de trajecten wordt binnen 5 consulten afgerond

· Zo’n 65% van de trajecten wordt zonder doorverwijzing afgerond

Inmiddels doen 19 praktijken mee. Recent zijn nog 2 huisartsenpraktijken aangehaakt bij de pilot. Er is 2 tot 4 uur aan POH per normpraktijk beschikbaar. Heb je zelf ook interesse? Neem contact op met Elianne Vink: e.vink@amstellandzorg.nl

Meer nieuws lezen?

Sluiten