© 2024 Amstelland Zorg
Terug naar overzicht

Persoonsgerichte en integrale zorg

Er is een groeiende behoefte vanuit patiënt en huisarts om de zorg aan chronisch zieke patiënten meer persoonsgericht en integraal te leveren. We zien dat veel mensen meer dan een chronische ziekte hebben. Ketenzorg is ziekte-specifiek en gestandaardiseerd opgezet en bij multi-morbiditeit kan het fragmentatie in de hand werken. Amstelland Zorg streeft daarom de omvorming van de bestaande (keten)zorgprogramma’s tot een meer generieke benadering die recht doet aan multi-morbiditeit en ruimte biedt voor een bredere invulling. 

Daarbij willen we niet vanuit de ziekte werken, maar de mens centraal stellen, en dus zo veel mogelijk een generieke aanpak nastreven, voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Met de integratie van zorgprogramma’s voor chronische aandoeningen kunnen we hier inhoud aangeven.  Zoals een link met leefstijl en acceptatie en met leren omgaan met beperkingen. Uitgangspunt is de mens en niet een losse aandoening, waarbij we uitgaan van positieve gezondheid en oplossingsgericht werken. We streven zoveel mogelijk eigen regie en verantwoordelijkheid na en geven de patiënt de mogelijkheid tot eigen regie. 

Downloads

Sluiten